Schmidt Paweł

Z e-ncyklopedia
Wersja z dnia 22:11, 9 paź 2018 autorstwa Mira (dyskusja | edycje) (dr)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Schmidt Paweł OMI (1913-1983), proboszcz w Lubomi

Urodził się 3 stycznia 1913 roku w Nowej Wsi Książęcej w rodzinie Augustyna i Marii z d. Lenart. Po ukończeniu szkoły powszechnej wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W latach 1927-1928 uczył się w Niższym Seminarium Duchownym w Krobi. Naukę kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym w Lublińcu, gdzie w 1933 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze w sierpniu 1933 roku rozpoczął nowicjat w Markowicach koło Inowrocławia i złożył tam pierwsze śluby zakonne. W latach 1934-1939 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów w Obrze. W sierpniu 1937 roku złożył śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1939 roku w Obrze z rąk bpa Walentego Dymka.

W latach 1940-1941 uzupełniał studia teologiczne we Wrocławiu. Od 1941 roku przebywał na Zaolziu. Po zakończeniu II wojny światowej w latach 1945-1952 administrował parafią Podzamcze w archidiecezji poznańskiej. Następnie przebywał krótko w Konstantynowie Łódzkim. W październiku 1951 roku zwrócił się do bpa Stanisława Adamskiego z prośbą o przyjęcie do duszpasterstwa w diecezji katowickiej. Na przejście do pracy w diecezji i opuszczenie Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów otrzymał zezwolenie swoich przełożonych zakonnych. W listopadzie 1952 roku został skierowany na zastępstwo duszpasterskie do parafii Wniebowzięcia NMP w Olszynie. Następnie jako wikariusz pracował w parafiach: św. Antoniego w Rybniku i Wszystkich Świętych w Pszczynie. W 1955 roku zdał egzamin proboszczowski. Po grudniu 1956 roku, po powrocie z wygnania biskupów katowickich, został oficjalnie inkardynowany do diecezji katowickiej. W latach 1958-1961 był kapelanem szpitali leżących na terenie parafii: św. Jadwigi i św. Barbary w Chorzowie. W listopadzie 1961 roku został mianowany proboszczem w parafii św. Marii Magdaleny w Lubomi. W wrześniu 1982 roku przeszedł w stan spoczynku, ale jako emeryt-rezydent mieszkał nadal na probostwie w Lubomi. Zmarł 22 grudnia 1983 roku w Kędzierzynie. Został pochowany w Lubomi.

Bibliografia

Zmarli kapłani Kościoła Katowickiego. T. II: Kapłani wyświęceni w latach 1923-1939 (do wybuchu II wojny światowej), zebrał i opracował ks. E. Nalepa, Katowice 1999, s. 284-295.