Rzychoń Józef

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rzychoń Józef CM (1907-1944), prefekt Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie

Urodził się w 1907 roku w Siemianowicach Śląskich. Był młodszym bratem ks. Karola Rzychonia CM, który w latach 1927-1933 pełnił obowiązki ojca duchownego w Śląskim Seminarium Duchownym. W latach 1922-1925 uczęszczał do Małego Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie na Nowej Wsi. W 1925 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy; śluby wieczyste złożył w 1927 roku, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości i ukończeniu studiów teologicznych przyjął w 1933 roku święcenia kapłańskie.

Interesował się ruchem naukowym i już w seminarium zamieszczał swoje artykuły na łamach dwumiesięcznika Meteor. W latach 1933-1937 studiował teologię na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w apologetyce i teologii biblijnej pod kierunkiem ks. prof. Wilhelma Wincentego Michalskiego CM. Po uzyskaniu tytułu magistra teologii (1937) ks. Józef Rzychoń został powołany na stanowisko profesora apologetyki w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. W latach 1937-1940 był prefektem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po likwidacji seminarium przez władze okupacyjne otrzymał nominację na dyrektora kleryków misjonarskich na Kleparzu, a w 1943 roku - asystenta tegoż domu.

Obok zajęć profesorskich i wychowawczych pełnił obowiązki kapelana Szpitala Ubezpieczalni Społecznej na Prądniku (1940-1941). Pod koniec lipca 1944 roku wyjechał do Warszawy z rekolekcjami dla Sióstr Miłosierdzia. Po przyjeździe do stolicy nagle zachorował. Umieszczony w szpitalu na Woli przy ul. Płockiej, przeżył tragedię powstania i 5 sierpnia 1944 został rozstrzelany przez Niemców w tymże szpitalu.

Bibliografia

WA 1993, nr 3, s. 144; A. Schletz, Wybitniejsi misjonarze Ślązacy w Polsce pierwszej połowy XX wieku, NPrz 1975, t. 44, s. 276-277; F. Żebrok, Dzieje Śląskiego Seminarium Duchownego, NPrz 1975, t. 44, s. 112; H. Olszar, Duchowieństwo katolickie..., s. 254-255; A. Schletz, J. Dukała, Rzychoń Józef (biogram), [w:] Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce II-1 Biografie, red. J. Dukała, Kraków 2001, s. 395-397; W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939–1945, z. 5, Warszawa 1981, s. 372.