Quod Multum

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pap. Leon XIII - encyklika Quod Multum

pap. Leon XIII

Encyklika z 22 sierpnia 1886.

Skierowana została do biskupów węgierskich i dotyczyła Kościoła węgierskiego. Została napisana z okazji dwusetnej rocznicy wyzwolenia spod panowania tureckiego w Budapeszcie.

Najpierw papież opisuje relacje między węgierską wspólnotą Kościoła a Stolicą Apostolską. W pierwszym rozdziale nawiązuje do wydarzeń z dziejów historycznych tego narodu, podkreślając postawy poparcia głowy Kościoła. Następnie uznał za stosowne nawiązać do początków katolicyzmu na Węgrzech przechodząc do ówczesnych prądów antykościelnych (jak zresztą nazwał następny rozdział). Wyraził swoje obawy związane ze sposobami wychowania młodzieży, bynajmniej nie w duchu pobożności. Pochwalał ideę powstawania szkół i innych placówek katolickich, jako odpowiedź na to niebezpieczeństwo. Szczególny nacisk postawił na wychowanie kleryków. Podkreślił to, jak ważni są oni, jako przyszli kapłani. Nawiązując do tego tłumaczył jak ważne jest, aby kapłani, obdarzani szacunkiem przez wiernych, prowadzili cnotliwe życie, w Duchu Świętym. Leon XIII pisze, że „gdy duchowieństwo będzie jaśniało cnotami niemała ich cząstka przypadnie stąd i ludowi”. Ostrzegał przed pewną modą na ateizm, która stawała się coraz bardziej obecna, szczególnie wśród tych, którzy cieszą się władzą. Krytykował również racjonalizm i naturalizm, które cechowały ówczesną epokę. Otwarcie krytykował socjalizm, a jako antidotum na tą ideologię polityczną uznał życie w duchu nauki Kościoła. Tłumaczył, że w religii chrześcijańskiej można znaleźć wszystko, co potrzebne jest do budowania zdrowego społeczeństwa. Apelował o usunięcie praw antykościelnych. Papież tłumaczy, że we wspólnocie kościelnej jest miejsce dla każdego, niezależnie od tego, na jakim etapie swojego życia poznał Jezusa. Dostrzegł również jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywa małżeństwo. Z tego powodu ostrzega przed małżeństwami mieszanymi wyznaniowo oraz kładzie ogromny nacisk na nierozerwalność małżeństwa. Na zakończenie Papież zapewnia naród węgierski o modlitwie oraz wyraża nadzieję, że wezmą sobie do serca sprawy, które im przedstawił w owej encyklice.

Tekst encykliki: [1]

Bibliografia