Posłaniec Serca Jezusowego

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Został założony w 1861 roku we Francji przez jezuitę H. Ramiere pod nazwą „Le Messager du Coeur de Jesus”. Pismo było wydawane już w 1885 roku w 12 językach, w 1910 roku w 24 językach, a w 1929 roku w 40. W Polsce pojawił się w 1872 roku wraz z założeniem wydawnictwa w Krakowie.

Posłaniec Serca Jezusowego jest najstarszym miesięcznikiem katolickim wydawanym w kraju. Założycielem był o. Stanisław Stojałowski. Celem wydawania miesięcznika było krzewienie nabożeństw do Serca Jezusowego. Wraz z upływem lat pismo zmieniało nazwę. Pierwszą nazwę jaką nosiło to: Apostolstwo Serca Jezusowego, Intencja na miesiąc… - 1872-1879, następnie: Intencja Miesięczna – 1880-1903, ostatecznie Posłaniec Serca Jezusowego od 1904 roku. Miesięcznik zawierał modlitwy wyznaczone przez Papieża na każdy miesiąc w intencjach ogólnych i misyjnych Kościoła. Początkowo miał format małej książeczki, zawierał rozmyślania oparte na fragmentach Pisma Świętego, życiorys patrona wyznaczonego na dany miesiąc, medytacje ignacjańskie. W latach 1905-1939 pismo było wydawane w nakładzie 150 tys. egzemplarzy. Na czas wojny (1941-1945) redakcja została zawieszona.

Po wznowieniu w 1946 roku wydawano 25 tys. egzemplarzy. Ponowne zawieszenie redakcji nastąpiło w latach 1953-1981. Po wznowieniu w 1982 roku nakład wynosił 100 tys. egzemplarzy. Obecnie nakład wynosi 25 tys. Redakcją oraz wydawnictwem zajmują się ojcowie jezuici w Krakowie. Budowa i struktura miesięcznika została wzbogacona o artykuły z dziedziny teologii, Biblii, filozofii, psychologii, mediów.

W 1917 roku w kręgach polonijnych w Chicago powstał miesięcznik Posłaniec, który był połączeniem krakowskiego "Posłańca Serca Jezusowego" i amerykańskiego "Posłańca Serca Jezusa". Pierwszym redaktorem był o. Alojzy Warol.

Redaktorzy po 1945 roku

Bibliografia

Encyklopedia Wiedzy o Jezuitach na Ziemiach Polski i Litwy w latach 1564-1995, opr. L. Grzebień, Kraków 1996, s. 531-532; [1] [dostęp: 30.11.2009]; [2] [dostęp: 30.11.2009]; [3] [dostęp: 30.11.2009].