Porębski Augustyn

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Porębski Augustyn (1878-1941)

Urodził się 18 sierpnia 1878 w Bogucicach. Cztery klasy gimnazjum ukończył w Katowicach, a następnie wyjechał do Włoch i ukończył szkołę na poziomie gimnazjalnym u księży salezjanów w Turynie. Studia teologiczne odbył w kolegium Valsalice w Trydencie, a następnie kontynuował naukę w Seminarium Watykańskim w Rzymie. 6 czerwca 1903 przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Pietro Gasparriego. Po prymicjach osiadł w archidiecezji lwowskiej, gdzie ponad dwadzieścia lat zajmował się katechizowaniem młodzieży.

Po powstaniu Administracji Apostolskiej, za zgodą Rzymu jak i Lwowa przeniósł się na Polski Śląsk. Został inkardynowany do diecezji katowickiej w 1928 roku. W nowym miejscu również zajmował się katechizacją. Od 1 września 1925 do 1928 roku był katechetą w Miejskim Gimnazjum Żeńskim w Katowicach. Kolejnym jego miejscem pracy było Państwowe Seminarium Nauczycielskie dla Wychowawczyń Przedszkoli w Mysłowicach (1928-1930). Będąc kapłanem z ogromnym doświadczeniem pedagogicznym i katechetycznym zasiadał w Zarządzie Koła Księży Prefektów diecezji katowickiej (1927).

W 1930 roku poprosił o urlop zdrowotny. Pod koniec listopada tegoż roku przeszedł na emeryturę, ale pełnił jeszcze obowiązki katechety i był kapelanem w szpitalu oo. bonifratrów w rodzinnych Bogucicach (1925-1931). W lipcu 1931 roku przeniósł się do Chorzowa, gdzie pozostawał na urzędzie kapelana ss. boromeuszek przy Zakładzie bł. Bronisławy. Pełnił tę posługę do 1935 roku. We wrześniu 1934 roku przekazał wszystkie swoje oszczędności na rzecz budowy katedry katowickiej, misje i Śląskie Seminarium Duchowne. Postępujące problemy zdrowotne zmusiły go do przeniesienia się do Lublińca w 1935 roku lub jeszcze wcześniej w październiku 1934 roku. Wybuch drugiej wojny światowej zastał go w Lublińcu. Zmarł nagle 2 lutego 1941. Został pochowany na lublinieckim cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Augustyna Porębskiego; WD 1928, nr 9-10, s. 68; F. Maroń, Nekrolog, WD 1970, s. 114; Schematyzm 1936; Olszar, Duchowieństwo, s. 99, 171 – 172, 189 – 190, 194, 341; Gwóźdź, Udział duchowieństwa, s. 192.