Pielgrzymki

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Wersja z dnia 15:12, 10 paź 2019 autorstwa Mira (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ogólne

 • Bania Zbigniew, Rola duchowieństwa górnośląskiego w ożywieniu idei naśladowania Jerozolimy w XIX i XX wieku ( na przykładzie Góry św. Anny i Piekar Śląskich), [w:] Duchowieństwo śląskie wobec przemian społeczno-kulturalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Materiały sesji historycznej [...], red. W. Musialik, J. Myszor, Warszawa 1995, s. 53-64.
 • Bogdalski Czesław, Pierwsza pielgrzymka śląska do Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalendarz Ligi Katolickiej na rok 1937, s. 57-60.
 • Burzywoda Urszula, Myszor Jerzy, Pieśni pątnicze ze zbioru Jana Kupca, SSHT 15 (1982), s. 243-271.
 • Górecki Jan, Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1869-1914, Katowice 1994, [rec] Kossakowska-Jarosz Krystyna, Śląskie pielgrzymowanie, Literatura Ludowa 1995, nr 4/5, s. 136-142.
 • Górecki Jan, Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1869-1914, Niepodległość i Pamięć 4 (1997), s. 139-158.
 • Górecki Jan, Pielgrzymki w tradycji górnośląskiej, [w:] Metropolia Katowicko-Górnośląska. Dziedzictwo historii. Wyzwanie wobec przyszłości, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 55-79.
 • Górecki Jan, Pobożność pielgrzymkowa Górnoślązaków w nowo powstałej diecezji katowickiej, SSHT 27/28 (1994-95), s. 397-413.
 • Górecki Jan, Symbolika góry w pielgrzymowaniu, [w:] Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary, Katowice-Piekary Śląskie 2002, s. 194-206.
 • Halor Antoni, Górnośląskie legendy pątnicze, cz. 1, Śląsk 1999 nr 3, s. 55.
 • Kossakowska-Jarosz Krystyna, Kulturowa rola sanktuariów i śląskiego pielgrzymowania (przełom XIX i XX wieku), Śląsk Opolski 1997, nr 4, s. 15-19.
 • Kwak Jan, Pielgrzymki na Górnym Śląsku w XVII i początkach XVIII wieku, [w:] Parafia Bogucicka. Księga jubileuszowa, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 230-233.
 • Łuczak Marek, Religijność zaangażowana jako enklawa w procesie sekularyzacji na przykładzie pielgrzymowania, [w:] Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary, Katowice-Piekary Śląskie 2002, s. 207-220.
 • Myszor Jerzy, Pielgrzymki Górnoślązaków w XIX i na początku XX wieku, ŚSHT 15 (1982), s. 151-169.
 • Nowack Alfons, Schlesische Wallfahrtsorte älterer und neuerer Zeit im Erzbistums Breslau, Breslau 1937.
 • Ogorzelec Kazimierz, Miejsca pielgrzymkowe Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim (Wybrane zagadnienia), Śląsk Opolski 4: 1994 nr 2, s. 7-17.
 • Ogorzelec Kazimierz, Pielgrzymowanie do katolickich ośrodków czynnikiem sprzyjającym integracji religijno-społecznej mieszkańców pogranicza Polski i Czech ( w przeszłości współcześnie), Zaranie Śląskie (2002), nr 5-6 s.73-70. [pielgrzymki, ośrodki kultu; maryjny kult].
 • Pater Józef, Rola pielgrzymek w rozwoju religijności wiernych na Śląsku, [w:] Millenium Kościoła na Śląsku, red. Jan Kopiec, Opole 2000, s. 129-146.
 • Pawlik Jerzy, Miejsca pątnicze i ruch pielgrzymkowy w diecezji katowickiej, [w:] Świat wewnętrznej dostojności. Studia i rozprawy, Katowice 1999, s. 80-113; tożsame: NPrz. 44 (1975), s. 159-184.
 • Skwara Paweł, Wolczyk Augustyn, Kronika czyli historyczna wiadomość o Pszowie farnem i pątnem miejscu [...] ułożona i napisana przez..., Rybnik 1862.
 • Wawrzyniak Czesław, Pozareligijne znaczenie pielgrzymowania do miejsc pątniczych w świetle relacji pamiętnikarskich Opolan, Przegląd Zachodni 1990, nr 2, s. 71-79.

Góra św. Anny

 • Bolczyk Kamillus, St. Annaberg. Kurze Geschichte des berühmten Wallfahrtsortes im Herzen Oberschlesien, Breslau 1937.
 • Bonczyk Norbert ks., Góra Chełmska (Góry Św. Anny -wspomnienia z roku 1875), wyd 3, Opole 1985.
 • Gola A. M., Modlitewniki z Góry św. Anny. Inwentaryzacja i typologia, ABiMK 65 (1996), s. 149-251.
 • Górecki Jan, Pielgrzymowanie Górnoślązaków na Górę św. Anny. Studium teologiczno-pastoralno, Katowice 2002.
 • Hanich Andrzej, Góra Św. Anny dziś, [w:] Góra Chełmska. (Góra Św. Anny -wspomnienia z roku1875), Opole 1985, s. 156-159.
 • Hanich Andrzej, Góra Świętej Anny - sanktuarium diecezji opolskiej, Opole 1993.
 • Hanich Andrzej, Liczebność i zasięg przestrzenny pątnictwa na Górę Świętej Anny w latach 1945-1985, [w:] Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry Świętej Anny. Materiały z sesji naukowej [...], red. W. Musialik, Opole-Wrocław 1997, s. 29-59.
 • Hanich Andrzej, Prawna relacja sanktuarium na Górze Świętej Anny do diecezji opolskiej w latach 1945-1993, STHSO 14 (1993), s. 275-293.
 • Hanich Andrzej, Rola ośrodka pielgrzymkowego w integracji społecznej regionu (na przykładzie Góry św. Anny na Śląsku Opolskim), ABiMK 61(1992), s. 388-94.
 • Hanich Andrzej, Sanktuarium na Górze św. Anny w okresie III powstania śląskiego, STHSO 13 (1992), s. 264-269.
 • Kossakowska-Jarosz Krystyna, Genius loci Góry Świętej Anny i jego nadużycia, [w:] Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry Świętej Anny. Materiały z sesji naukowej [...], red. W. Musialik, Opole-Wrocław 1997, s. 111-124.
 • Marek Franciszek Antoni, Miejsce Góry św. Anny w polskiej kulturze narodowej, [w:] Powstania śląskie i plebiscyt w procesie zrastania się Górnego Śląska z Macierzą, red. A. Brożek, Bytom 1993, s. 349-360.
 • Marek Franciszek, Góra Św. Anny -perła bezcenna górnośląskiej ziemi, [w:] Góra Chełmska. (Góra Św. Anny -wspomnienia z roku 1875), Opole 1985, s. 101-126.
 • Reisch Chrysogonus, Gedenkblatt zum 200 jährigen Bestehen der Kalwarie St. Annaberg, Breslau 1909.
 • Zarzycka Zyta, Góra Świętej Anny w tradycji powstańczej, [w:] Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry Świętej Anny. Materiały z sesji naukowej [...], red. W. Musialik, Opole-Wrocław 1997, s. 125-133.

Piekary

 • Adamski Stanisław bp, Arcypasterskie zaproszenie (z orędzia ordynariusza diecezji katowickiej...), GN 1947, nr 32, s. 249.
 • Adamski Stanisław bp, Arcypasterz zwołuje mężów do Piekar [27 IV 1947], GN 1947, nr 17, s. 133.
 • Cytronowski Józef, Historya Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej w kościele opolskim tudzież kilka uwag i modlitw skutecznych przez..., Opole 1887.
 • Dębek Tomasz, Funkcjonowanie sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich w latach 1944-1956, Katowice 2001, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Góra Marek, Koronacja i rekoronacje obrazu Matki Bożej w Piekarach Śląskich, Katowice 1987, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Górecki Jan, Oppelner und Piekar Geschichte des Bildnisses der Muter Gottes, SSHT 38, specjalny (2005), s. 222-230. [Piekary]
 • Górecki Jan, Piekary jako miejsce pielgrzymkowe w XIX wieku, [w:] Ks. Jan A. Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku, red. J. Wycisło, Katowice 1992, s. 161-177.
 • Górecki Jan, Pielgrzymka ślubowana z Tarnowskich Gór do Piekar, Katowice 1997.
 • Górecki Jan, Pielgrzymowanie do Piekar Śląskich w XIX i XX wieku, [w:] Studia Piekarskie, red. M. Łuczak, s. 23 – 58.
 • Grajewski Andrzej, Sanktuarium piekarskie w czasach stalinowskich. Próba opisu, Studia Piekarskie, red. M. Łuczak, s. 81-94.
 • Hudek Wiesław, Z dziejów muzyki liturgicznej w sanktuarium piekarskim (1925-2000), Studia Piekarskie, red. M. Łuczak, s. 59-80.
 • Kiedos Józef, Kardynał Karol Wojtyła -uczestnik pielgrzymek mężów i młodzieńców do Piekar Śląskich, SSHT 16 (1983), s. 171-193.
 • Kominek Bolesław, Po ofiarnej siejbie - radosne żniwo, GN 1947, nr 21, s. 167, [z kazania wygłoszonego w Piekarach].
 • Lewandowski F. Jan, Grażyński w Piekarach, Śląsk 1997 nr 12, s. 60.
 • Myszor Jerzy, Rola i znaczenie misjonarzy, jezuitów i zmartwychwstańców w życiu i działalności ks. Jana Alojzego Ficka, [w:] Ks. Jan A. Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku, red. J. Wycisło, Katowice 1992, s. 96-107.
 • Nerlich Karol, Przewodnia książeczka Nowej Kalwaryi w Piekarach, N. Piekary 1897.
 • Nowack A., Friedrich August II., Kurfürst von Sachsen und erwählter König von Polen in Deutsch Piekar, Oberschlesien 1902, s. 105-107.
 • Olszar Henryk, Piekarski ślad śląskich kapłanów, Studia Piekarskie, red. M. Łuczak, s. 95- 118.
 • Pawlik Jerzy, Społeczne oddziaływanie sanktuarium w Piekarach w XIX wieku, [w:] Świat wewnętrznej dostojności. Studia i rozprawy, Katowice 1999, s. 38-46.
 • Rabstein Marceli, Rozwój ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium Matki Boskiej w Piekarach Śląskich po II wojnie światowej, Katowice 1992, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Rak Romuald, Znaczenie sanktuarium w Piekarach dla religijno-społecznej integracji ludu górnośląskiego SSHT 17 (1984), s. 101-107.
 • Schindler H., [ed.], Quellen und Forschungen zur Geschichte v. Deutsch Piekar von ...., Deutsch Piekar 1912.
 • Skworc Wiktor, Kalendarium przygotowań do wizyty Ojca świętego Jana Pawła II w Katowicach, SSHT 16 (1983), s. 195-217.
 • Sopot Jan, Pielgrzymki stanowe mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Maryjnego w Piekarach Śląskich, Katowice 1989, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Szramek Emil [red.], Piekary. Pamiątka koronacji Matki Boskiej Piekarskiej, 15 sierpnia 1925, Piekary 1925.
 • Szramek Emil [wyd.], Historia residentiae et templi Societatis Jesu Piekarii (1678-1716), Fontes Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku T. 1. Katowice 1931.
 • Szramek Emil, Czeskie obrazy wotywne Matki Boskiej Piekarskiej, RTPN 2 (1930), s. 279-280.
 • Szramek Emil, Obraz Matki Boskiej Piekarskiej w Opolu na tle gotyckich wizerunków polskiego typu, RTPN 6(1938), s. 203-222, (Współautor: T. Dobrowolski).
 • Tryba Katarzyna, Znaczenie pielgrzymek mężów i młodzieńców do Piekar Śląskich w kształtowaniu ich świadomości i postaw religijnych w czasach PRL (1967-1985), Katowice 2000, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Wycisło Janusz, Budowanie i niszczenie. Z dziejów kalwarii w Piekarach, [w:] Pojednanie i sprawiedliwość społeczna, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice1996, s. 149-164.
 • Wycisło Janusz, Dobrodziejstwa Matki Bożej Piekarskiej w tradycji górnośląskiej, Katowice 1999.
 • Wycisło Janusz, Pielgrzymki piekarskie misją Kościoła śląskiego, [w:] Kościół śląski wspólnotą misyjną, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1995, s. 73-104.
 • Wycisło Janusz, Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich, Katowice 1991.
 • Wycisło Janusz, W kręgu sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich, Katowice 1997.
 • Wycisło Janusz, Ksiądz Paweł Zielonkowski (1859-1912). Kustosz sanktuarium w Piekarach na Śląsku, Katowice 2008, wyd. PAN

Inne

 • Adrianyi Gabriel, Gotschalk Joseph, Świedzinski Stanislaus, Herzog Ladislaus von Opppeln (+1401) und die Gründung der Paulinerkloster Tschenstochau in Polen und Wiese bei Oberglogau-Oberschlesien, ASKG 36 (1978), s. 33-78.
 • Błotko Krzysztof, Parafia i sanktuarium Narodzenia N.M.P. w Kończycach Małych (1910-1945), Katowice 1986, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Cholewa Krzysztof, O tym jak Studzionka stała się miejscem pątniczym, Zeszyty Edukacji Kulturalnej. Hefte für Kultur und Bildung, Konversatorium Josef von Eichendorff Opole 1998 nr 21, s. 27-31.
 • Dudek Jerzy, Pielgrzymki piesze z Rybnika na Jasną Górę w latach 1946-1976, Kraków 1976, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Galos Adam, Śląskie pielgrzymki do Częstochowy w XVIII w. Sobótka 1948, nr 3, s. 453-458.
 • Górecki Jan, Sanktuarium bogucickie w tradycji pielgrzymkowej Górnego Śląska, [w:] Parafia Bogucicka. Księga jubileuszowa, red. nauk. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 234-283.
 • Górecki Jan, Sanktuarium Boguckie, Katowice 1994.
 • Hegemann Heinrich, Die Gnadenmutter von Wartha. Ursprung und Geschichte des Gnadenbildes und der Gnadenstätte, Glatz 1928.
 • Hibner Helena, Historia kultu Matki Boskiej Pszowskiej (1921-1997), Lublin 1998, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Knauer Paul, Der Ursprung der Marien-Wallfahrt zu Wartha in Schlesien, Breslau 1917.
 • Kwiatek Jolanta, Górnośląskie pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej i Alwerni na przełomie i XX wieku, Kwartalnik Opolski 1989 nr 3-4, s. 56-74.
 • Maroń Franciszek, Dzieje Pszowa jako mikroregionu górnośląskiego życia parafialnego, pątniczego i narodowego, SSHT 9 (1976), s. 177-230.
 • Myszor Jerzy, Miejsce Jasnej Góry w pobożności ludu górnośląskiego w XIX i na początku XX wieku, Studia Claromontana 7 (1987), s. 92-99.
 • Myszor Jerzy, Pielgrzymki Górnoślązaków do sanktuariów maryjnych na przełomie XIX i XX wieku. Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, red. B. Pylak i C. Krakowiak, Lublin 1988.
 • Nowiński Gerard, Turza, śląska Fatima, Bytom 1996.
 • Polska Pielgrzymka do Ziemi Świętej ... pod protektoratem J. E. Ks. Biskupa Stanisława Adamskiego, [Panewniki 1934].
 • Schweter Josef, Die Marienkapelle auf dem Warthaberge und die Wallfahrte zu ihr einst und jetzt. Festschrift zu ihrem 300 jähr. Jubiläum, Warta 1919.
 • Schweter Josef, Wallfahrtsort Wartha. Kurzgefasste Geschichte nach den Quellen bearb., Glatz 1936, (2 wyd.).
 • Śląska jubileuszowa pielgrzymka do Rzymu..., Katowice 1929.
 • Sontag Ernts, Die Beziehungen Oberschlesiens zu Czenstochau, Oberschlesien 11 (1912), s. 96-100.
 • Wambierzyce. Jerozolima Dolnośląska, Wambierzyce 1948
 • Wolnik Franciszek, Matka Boska Rudzka. Dzieje Sanktuarium w Rudach Wielkich. Opole 1995.


Życie religijno - moralne