Pazdur Józef

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pazdur Józef (1924-2015), biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, biskup tytularny Ulcinium

Urodził się 22 listopada 1924 w Woli Skrzydlańskiej w powiecie limanowskim. Dzieciństwo spędził we Francji. Kształcił się w Nowym Sączu i Łososinie k. Limanowej. Był nauczycielem w Gminnej Szkole Rolniczej w Słupi. Do WSD we Wrocławiu wstąpił w 1947 roku. Ukończył je w 1952 roku. Święcenia kapłańskie (1951) przyjął z rąk abpa Stefana Wyszyńskiego. W latach 1959-1965 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Nominację biskupią otrzymał 18 grudnia 1984, a sakrę 12 stycznia 1985 . Jego posługa duszpasterska przed otrzymaniem święceń biskupich obejmowała m.in.: posługę wikariusza w parafii w Oleśnicy, funkcję kierownika gospodarstwa rolnego w Terestnie, funkcję wychowawcy w Scholi Cantorum (katedra wrocławska) oraz wychowawcy w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Był również wykładowcą teologii życia wewnętrznego oraz ojcem duchownym we wrocławskim seminarium. 16 listopada 2000 papież Jan Paweł II przyjął jego rezygnację z funkcji biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Zmarł 7 maja 2015 we Wrocławiu. Pogrzeb odbył się 11 maja we wrocławskiej katedrze pw. św. Jana Chrzciciela. W uroczystościach uczestniczyło ok. 100 duchownych, w tym nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Bp Pazdur spoczął w grobowcu wrocławskich biskupów na cmentarzu św. Wawrzyńca.

Bibliografia

P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999, Warszawa 2000; G. Polak, Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1996, s. 280-281.