Parafia Wszystkich Świętych w Łaziskach Rybnickich

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Łaziska Rybnickie to wieś położona w południowej części ziemi wodzisławskiej niedaleko rzeki Olzy. Od południa graniczy z Czechami, z miejscowością Wierzniowice. Badania archeologiczne wykazały, że początki osadnictwa w gminie Godów, do której należą Łaziska, sięgają przełomu IX i X wieku. Łaziska posiadają najcenniejszy zabytek w regionie – pochodzący z 1579 roku zbudowany w stylu małopolskim kościół pw. Wszystkich Świętych.

Kościół

Kościół pw. Wszystkich Świętych stoi na niewielkim wzniesieniu w centralnym punkcie Łazisk. Otoczony jest bardzo starymi, 700-letnimi dębami. Z pierwszych dokumentów pochodzących z 1929 roku wynika, że wówczas Łaziska nie posiadały swojego kościoła parafialnego. Istniejący zabytkowy kościół był bardzo długo kościołem filialnym parafii Godów. Drewniany kościół w Łaziskach wybudowany został w 1579 roku przez cieślę Tomasza oraz Andreasa, chłopa z Pisarzowic (zgodnie z napisem wyciętym na belce obok bocznego wejścia).

Kościół (oprócz wieży) został zbudowany w konstrukcji zrębowej, położonej na podwalinie z drewnianych klinów, tzw. pecków. Znajdująca się po północnej stronie kościoła murowana zakrystia powstała w 1870 roku, zastępując mniejszą, drewnianą. Kościół (poza zakrystią) otoczony jest krytymi gontem i wspartymi na słupach sobotami. Nawa i prezbiterium pokryte są wspólnym dachem siodłowym z przedłużeniem stanowiącym dach zakrystii. Na samym szczycie, pomiędzy nawą a prezbiterium, znajduje się ośmioboczna wieżyczka (sygnaturka) z latarnią i hełmem oraz dzwonem w środku. Znajdująca się po zachodniej stronie kościoła wieża główna zbudowana jest na konstrukcji słupowej. Zwieńczona jest baniastym, ośmiobocznym, pokrytym gontem hełmem. We wnętrzu kościoła uwagę zwraca stojąca na środku nawy podtrzymująca dach belka. W tylnej części nawy znajduje się wsparty na sześciu słupach chór, na którym są organy skonstruowane w 1792 roku, a następnie rozbudowane w 1863 roku. Ściany i strop prezbiterium pokryte są współczesną polichromią (z 1949 roku) przedstawiającą postaci świętych i motywy roślinne. Prezbiterium składa się z dwóch, niepołączonych ze sobą części: mensy z tabernakulum oraz umiejscowionym przy samej ścianie retabulum. Ołtarz pochodzi z XVIII wieku, jednak jego elementami są też fragmenty zachowanego pierwszego ołtarza głównego – dwa skrzydła dawnego tryptyku oraz pochodząca z początków XVI wieku figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Oprócz tego kościół posiada też dwa pochodzące z przełomu XIX i XX wieku ołtarze boczne. Wśród prastarego wyposażenia kościoła należy wspomnieć ambonę z rzeźbami przedstawiającymi sceny biblijne, chrzcielnicę, rzeźbę św. Michała Archanioła oraz barokowe stacje Drogi Krzyżowej. Z naczyń liturgicznych na uwagę zasługuje kuta monstrancja z XVIII wieku oraz barokowy kielich (również z XVIII wieku). 15 kwietnia 1945 wpadł do kościoła przez ścianę pocisk artyleryjski, ale nie wybuchł. Wyrwy w ścianie nie zabudowano, lecz osłonięto ją szybą z symbolem Opatrzności Bożej.

W trakcie gruntownego remontu, przeprowadzonego w 1997 roku, dokonano sensacyjnego odkrycia znajdujących się na ścianach nawy i prezbiterium, pochodzących z okresu powstania kościoła polichromii przedstawiających sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Przy wschodnim wejściu znajduje się wmurowany w kamienne ogrodzenie kościoła średniowieczny krzyż pokutny.

4 grudnia 1969 ks. Seweryn Mazur został mianowany rektorem kościoła w Łaziskach z poleceniem prowadzenia tu samodzielnego duszpasterstwa parafialnego. Parafię erygowano 29 stycznia 1978 .

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcji parafii przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Łaziskach Rybnickich, WD 1978, nr 4, s. 85-85; Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, t. 3 Województwo Śląskie, cz. 1 diecezja katowicka wraz z częścią diecezji częstochowskiej, opr. P. Nadolski, Katowice 2008, s. 191; Foldery i biuletyny gminy Godów; Schematyzm 1993; [1], (dostęp: 9.11.2018).