Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szombierkach

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Z historii Szombierek

Prawdopodobnie Szombierki powstały w XII wieku w ramach wielkiej akcji osadniczej. Jednak pierwsza oficjalna wzmianka pochodzi z 26 stycznia 1369. Głównym zajęciem mieszkańców, aż do połowy XIX wieku, było rolnictwo. Później nastąpiła industrializacja, która przyniosła rozwój wsi oraz wzrost liczby ludności. W 1921 roku, w wyniku podziału Górnego Śląska, Szombierki pozostały po stronie niemieckiej. W marcu 1945 roku wraz z przekazaniem terenów powiatu bytomskiego pod władzę polską, rozpoczął się dla mieszkańców nowy okres. Lata powojenne to czas przede wszystkim rozkwitu przemysłu. Powstało wiele nowych budynków, przy czym pojawiła się potrzeba rewitalizacji zabytkowych zabudowań. Obecnie Szombierki są dzielnicą Bytomia.

Parafia i kościół

Wobec wzrastającej liczby mieszkańców mała kapliczka pw. św. Józefa i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nie była w stanie zaspokoić potrzeb religijnych ludności, a odległość do parafialnego kościoła pw. Świętej Trójcy w Bytomiu była dość duża. Na zebraniu zarządu gminy 28 listopada 1898 została podjęta decyzja o budowie kościoła w Szombierkach. Powołano wtedy specjalną komisję, która miała objąć pieczą budowę kościoła oraz proces powstania nowej parafii. Ostatecznie decyzja została zatwierdzona 13 października 1901.

Pieniądze na budowę kościoła w wysokości 100 tys. marek ofiarował hr. Hans Ulrich Schaffgotsch. Zapewniał on także pomoc finansową w przyszłości. Kolejne fundusze zostały przekazane przez zarząd koncernu Schaffgotschów, urząd górniczy i kasę górniczą, a część pieniędzy wpłynęła z tzw. wolnych kuksów. Prace ziemne rozpoczęto we wrześniu 1902 roku. 30 stycznia 1903 otrzymano zezwolenie na budowę kościoła z kurii arcybiskupiej we Wrocławiu. Projekt został opracowany przez Wilhelma Wieczorka. Aktu wmurowania kamienia węgielnego dokonał 18 czerwca 1903 proboszcz parafii Świętej Trójcy w Bytomiu ks. prałat Reinhold Schirmeisen, zaś 7 czerwca 1904 poświęcony został krzyż zamontowany na koronie wieży.

1 marca 1904 na zebraniu zarządu gminy uchwalono przeniesienie gminy Szombierki z parafii Świętej Trójcy oraz utworzenie nowej parafii. Decyzja ta uzyskała aprobatę władz kościelnych. Poświęcenie kościoła odbyło się 13 listopada 1904, a konsekracja miała miejsce 20 czerwca 1905, której dokonał biskup wrocławski kard. Georg Kopp. Wkrótce wydany został także przez biskupa Koppa dekret o utworzeniu z dniem 1 lipca 1905 parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szombierkach, której obszar od tej pory został wyłączony z parafii Trójcy Świętej.

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa to kościół wolno stojący, trzynawowy z nawą poprzeczną, bazylikowy, zbudowany na planie krzyża łacińskiego, orientowany. Budowla reprezentuje styl zwany eklektyzmem, który łączy główne cechy neoromańskie z architekturą neogotycką oraz elementami dekoracyjnymi nawiązującymi do konstruktywizmu. Opisując wyposażenie wnętrza kościoła należy w pierwszej kolejności wspomnieć o ołtarzu głównym, w którym umieszczono obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o ołtarzach bocznych poświęconych Matce Bożej i św. Barbarze. Witraże w ścianach bocznych, wykonane przez firmę Mayera z Monachium, przedstawiają św. Jadwigę i św. Jana Nepomucena. Do wyposażenia kościoła należy także ambona z wyobrażeniami czterech Ewangelistów oraz marmurowa chrzcielnica. Stacje Drogi Krzyżowej malowane na płótnie wykonał Otto Kowalewski. Kościół posiada pięć dzwonów odlanych w firmie F. Otto w Bremie oraz organy wybudowane przez firmę Riegera.

Na terenie parafii mieści się dom Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, kapliczka pw. św. Józefa oraz Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, dom katechetyczny oraz cmentarz. W 2001 roku erygowano nową parafię Wniebowstąpienia Pańskiego, powstałą z północnej części parafii.

Bractwa i stowarzyszenia

Na terenie parafii działają następujące grupy:

Oprócz tradycyjnych nabożeństw przeżywanych, należy wspomnieć Różaniec Fatimski, wieczorne Apele Maryjne. Parafianie pielgrzymują co roku do Piekar Śl. i na Górę św. Anny. Od 1975 do 2001 roku parafią kierowali księża Zmartwychwstańcy. Z tej wspólnoty pochodzi ordynariusz diecezji gliwickiej bp Jan Kopiec.

Proboszczowie

Bibliografia

Materiały własne autora.