Parafia św. Katarzyny i Matki Bożej Różańcowej w Wielopolu

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wielopole1.jpg
Wielopole3.jpg
Wielopole2.jpg

Historia

Pierwsze wzmianki o Wielopolu pochodzą z 1311 roku i zostały zamieszczone we wrocławskich księgach diecezjalnych. W 1407 roku wieś została wymieniona w dokumencie wystawionym przez księcia Jana II Żelaznego, zatwierdzającym granicę pomiędzy Wielopolem i Golejowem. Osada znalazła się również wśród kilkudziesięciu wsi obciążonych dziesięciną na rzecz kolegiaty Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Na początku XVII wieku wieś Wielopole zamieszkiwało zaledwie 5 kmieci, po czym w 1791 roku ich liczba wzrosła do 21. Miejscowość przez wieki zachowywała charakter osady typowo rolniczej. W pierwszej połowie XVI wieku została włączona w skład rybnickiego państwa stanowego, pozostając w jego strukturach do 1788 roku.

Kościół

Kościół powstał w 1534 roku, jako dar fundacji Stanisława Dąbrówki dla Gierałtowic. Został zbudowany w konstrukcji zrębowej, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium z przebudowaną zakrystią oraz szerszą nawą. W 1844 roku cieśla Mateusz Pindur z Chudowa dobudował do kwadratowej nawy wieżę o konstrukcji słupowej, z nadwieszoną izbicą i hełmem namiotowym. Kościół nakrył dach piramidalny, pobity gontem. W latach 1975-1976 kościół został przeniesiony do Wielopola, gdzie posadowiono go na wysokim, betonowym podpiwniczeniu. Z boku kościoła znajdują się daszki nabożeństw tzw. soboty ochraniające wiernych przed deszczem w czasie nabożeństw. Do kościoła można wejść z dwóch stron: od strony wieży - drzwiami ozdobionymi gotyckimi okuciami oraz od strony nawy. Prezbiterium oraz nawa pokryte są gontowymi osobnymi dachami o siodłowym kształcie. Nad wyższym z nich znajduje się ośmioboczna wieżyczka. W tylnej części nawy znajduje się chór wsparty na czterech słupach. We wnętrzu kościoła możemy zobaczyć unikatową, późnogotycką polichromię z 1534 roku, z motywami orła piastowskiego w tarczy gotyckiej oraz wizerunkiem patronki kościoła św. Katarzyny - odkryta podczas remontu w latach 1960-1961. Z dawnego, zabytkowego wyposażenia pochodzą również: późnobarokowy ołtarz główny oraz ołtarze boczne, XVII-wieczna ambona, drewniana chrzcielnica, ławka kolatorska z 1691 roku i obraz św. Katarzyny z 1828 roku autorstwa Franciszka Fromla. Na bocznych ścianach znajdują się obrazy drogi krzyżowej z napisami w języku polskim z 1841.

Kościół pw. św. Katarzyny i Matki Bożej Różańcowej jest najstarszą budowlą drewnianą na ziemi rybnicko-wodzisławskiej.

Parafia

Powstała z części parafii św. Antoniego w Rybniku oraz obejmuje wiernych z miejscowości Wielopole. Granice nowej parafii są następujące: od południa – rzeka Ruda; od północy – tor kolei piaskowej; od zachodu – zakład elektrowni Rybnik; od wschodu – linia lasu. Parafia początkowo była w dekanacie rybnickim, a obecnie znajduje się w dekanacie Golejów. W parafii znajdują się 3 krzyże, przy których co roku odbywają się nabożeństwa o urodzaje ziemskie.

W dekrecie wizytacyjnym parafii św. Antoniego w Rybniku z 1972 roku odnotowano polecenie prowadzenia katechizacji w Wielopolu. Początkiem zaś wszelkiej działalności i życia religijnego stała się tutaj przydrożna kaplica pw. Matki Bożej Różańcowej zbudowana pod koniec XVIII wieku. 24 czerwca 1975 rektorem kaplicy został ks. Jerzy Rzerzucha, a 16 września 1975 uzyskano pozwolenie na przeniesienie do Wielopola drewnianego kościoła pw. św. Katarzyny.

Duszpasterstwo

17 grudnia 1976 w Wielopolu została erygowana stacja duszpasterska, a 19 grudnia bp katowicki Herbert Bednorz poświęcił kościół na nowym miejscu. Parafia została ustanowiona 27 lutego 1977. W 2005 roku na postawionej obok kościoła dzwonnicy zawieszono 3 dzwony, noszące wezwania: św. Katarzyna, Matka Boska Różańcowa, Miłosierdzie Boże.

W parafii istnieje wiele grup parafialnych, choć nie są one liczebnie duże, to jednak ukazują postawę i zaangażowanie parafian. W parafii działają następujące wspólnoty:

Parafia podzielona jest na wspólnoty terytorialne. Działa tam Wspólnota św. Antoniego, św. Bernadetty, św. Franciszka, św. Michała Archanioła i św. Jadwigi Śląskiej. W dniu wspomnienia danego świętego odprawiana jest msza święta w intencji parafian należących do danej wspólnoty. Każda wspólnota ma też swojego reprezentanta w radzie parafialnej.

Kapliczki i krzyże przydrożne

Proboszczowie

Bibliografia

Za: strona internetowa parafii: www.wielopole.katowice.opoka.org.pl; Dekret erekcji parafii przy kościele p.w. św. Katarzyny i Matki Boskiej Różańcowej w Rybniku-Wielopolu, WD 1977, nr 4-5, s. 95-96; Schematyzm (2005); A. Szostek, Codziennie modlę się za sąsiadów, GN 2004, nr 41, (dodatek katowicki), s. 8; K. Drewniok, J. Szlesak, Kościółki ziemi rybnicko-wodzisławskiej, [b.m.r.w.]; M. Sarapkiewicz, Rozmodlona parafia, "Tygodnik rybnicki" 2012, nr 16 (284), s. 14; A. Żukowski, A. Gudzik, Szlakami Zielonego Śląska 1, Czerwionka-Leszczyny 2010, s. 319-320.