Październy Engelbert

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Październy Engelbert (1910-1974)

Pazdzierny Engelbert.jpg

Urodził się 13 kwietnia 1910 w Katowicach w rodzinie Karola i Pauliny z d. Donnerstag. W latach 1916-1920 uczęszczał w Katowicach do szkoły powszechnej. Następnie, do 1922 roku, uczył się w miejscowym gimnazjum niemieckim. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Katowicach. Egzamin dojrzałości zdał w czerwcu 1928 roku. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1933 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Jana Nepomucena w Łagiewnikach Śląskich (od 25 sierpnia 1933), św. Wawrzyńca w Wirku-Nowej Wsi (od 1 września 1937) i św. Józefa w Katowicach-Józefowcu. Od 27 kwietnia 1941 był substytutem w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach, a następnie, od 20 stycznia 1950, bp S. Adamski mianował go administratorem parafii. Pełnił tę funkcję do 1959 roku.

Na mocy dekretu z 30 kwietnia 1955 wikariusz kapitulny ks. J. Piskorz ustanowił go dziekanem dekanatu rybnickiego. W dokumentach organów bezpieczeństwa PRL odnotowano, że listy pasterskie odczytywał „stosownie do życzeń Partii”, „brał udział w zebraniach i wiecach organizowanych przez Partię i organizacje społeczno-polityczne”. Był członkiem Okręgowej Komisji Księży przy ZBoWiD w Katowicach. Następnie ks. Październy otrzymał polecenie zorganizowania nowej placówki duszpasterskiej w Goławcu k. Chełmu Śląskiego. Pełnił tam funkcję lokalisty oraz rektora kaplicy pw. Wniebowzięcia NMP od 19 sierpnia 1960 do 24 czerwca 1973. Pod koniec 1973 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał u swego brata w Sławęcicach. Zmarł 20 grudnia 1974 w Sławęcicach i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Engelberta Październego; Schematyzm (1934-1977); Grajewski, Wygnanie, s. 221; Myszor, Historia diecezji, s. 456, 617; Represje wobec duchowieństwa, s. 153, 238; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 107 i nn.