Odnowa w Duchu Świętym

Z e-ncyklopedia
Wersja z dnia 19:37, 30 sie 2020 autorstwa Mira (dyskusja | edycje) (dr)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Odnowa w Duchu Świętym jest katolickim ruchem charyzmatycznym powstałym w Stanach Zjednoczonych, a obecnie działającym także na terenie Europy, w tym w Polsce. Zrodził się on z potrzeby „ożywienia” chrześcijaństwa. Źródeł Odnowy szukać trzeba w zwołanym przez Jana XXIII Soborze Watykańskim II (1962-1965), podczas którego zwrócono szczególną uwagę na rolę Ducha Świętego. Podkreślano na nim również niezwykle ważną rolę, jaką pełnią w Kościele jego wierni, którzy powinni umacniać i rozwijać swoją współpracę z duchownymi. Na kanwie tych wydarzeń w Kościele katolickim rozpoczęła się swoista posoborowa odnowa. Wśród jej wielu przejawów ważnym elementem było powstanie pierwszych grup charyzmatycznych Odnowy w Duchu Świętym, co miało miejsce w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku na terenie Stanów Zjednoczonych.

Odnowa w Duchu Świętym rozpoczęła swoje działanie w Polsce w roku 1975. Wśród osób, z inicjatywy których zaczęły powstawać pierwsze grupy modlitewne, wymienić należy ks. Mariana Piątkowskiego, ks. Bronisława Dembowskiego, ks. Adama Schulza, ks. Andrzeja Grefkowicza oraz ks. Józefa Kozłowskiego. W roku 1981 powołany został Zespół Koordynatorów, Zespół Pastoralny oraz sekretariat. Wyłoniono także osoby odpowiedzialne za rozwój Odnowy w poszczególnych regionach kraju. Od 1983 roku odbywają się coroczne spotkania dla wszystkich członków ruchu oraz osób zainteresowanych wstąpieniem do niego. Z inicjatywy Odnowy w Duchu Świętym organizowane są ponadto Ogólnopolskie Kongresy Odnowy oraz doroczne czuwania modlitewne na Jasnej Górze, które gromadzą tysiące wiernych.

Do głównych doświadczeń, które związane są z Odnową w Duchu Świętym należy chrzest w Duchu Świętym. Członkowie ruchu skupiają się także na charyzmatach, którymi Duch Święty obdarza całą wspólnotę Kościoła, a które w sposób szczególny ujawniają się w Odnowie. Należą do nich charyzmaty słowa: dary proroctwa, języków i ich tłumaczenia; charyzmaty dzieła: wiary, uzdrawiania, czynienia cudów; charyzmaty poznania: dary wiedzy i mądrości.

Rola, jaką pełni w życiu Kościoła Odnowa w Duchu Świętym, nie ogranicza się tylko do odkrycia i pogłębienia świadomej, dojrzałej wiary w samego Ducha Świętego, którego siła ma odnowić Kościół. Członkowie ruchu podczas swoich modlitewnych spotkań skupiają się na czytaniu Pisma Świętego. Stawiają następnie pytania o sens przeczytanego słowa, a także wspólnie się modlą i medytują. Odnowa w Duchu Świętym za cel stawia sobie pomoc w nawróceniu do Jezusa Chrystusa, wsparcie w korzystaniu z darów Ducha Świętego oraz wzrastanie dzięki nim w świętości. Ponadto jej członkowie – już na poziomie tzw. komórek parafialnych – skupiają się na ewangelizowaniu zarówno osób niewierzących, jak i członków Kościoła. Działalność w obrębie własnej parafii ma także ożywić całą wspólnotę, pozwolić na nawiązanie dialogu między wiernymi i duszpasterzami oraz pomóc w zbliżeniu się do Boga.

Bibliografia

N. Kokott, Odnowa w Duchu Świętym w misji Kościoła, Kraków 2012.