Nowicki Andrzej

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nowicki Andrzej (1961-)

Nowicki Andrzej.jpg

Urodził się w 5 kwietnia 1961 w Bytomiu, w rodzinie Edmunda i Marii z d. Skorupa. Szkołę średnią ukończył 21 czerwca 1980 w Piekarach Śląskich. W tym samym roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach , które zakończył przyjęciem święceń kapłańskich 31 stycznia 1987 oraz stopniem magistra teologii. Dalsze studia licencjackie i doktoranckie odbył na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Na tej uczelni 12 grudnia 2000 uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy: Problem dialogu międzyreligijnego w teologii Hansa Waldenfelsa. Praca ta została napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Łukasza Kamykowskiego, na seminarium z teologii fundamentalnej.

Po święceniach kapłańskich, w latach (1987-1991) pracował jako wikariusz w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie, gdzie przez ostatni rok był katechetą w Liceum im. J. Słowackiego. Następnie w latach 1991-1996 był wikariuszem w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach i katechetą w tyskim Liceum im. C. K. Norwida. W 1996 roku dekretem abpa Damiana Zimonia , został mianowany prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Po pięciu latach pełnienia tej funkcji w 2001 roku został mianowany jego wicerektorem. Oprócz funkcji wicerektora, jest również od 2001 roku wykładowcą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także kierownikiem oddziału katowickiego oraz sekretarzem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. W 2005 roku został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. W latach 2003-2008 należał do grona członków Rady Duszpasterskiej archidiecezji katowickiej. Od 2007 roku jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej. 14 kwietnia 2009 został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej w Katowicach. Od 29 lipca 2012 pozostaje proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

Od 1 stycznia 2018 jest dziekanem dekanatu Katowice-Śródmieście.

Publikacje

 • Problem dialogu międzyreligijnego w teologii Hansa Waldenfelsa, Kraków 2001.
 • Droga Krzyżowa, (red.), Ruda Śląska 2005.
 • Różaniec (red.), Ruda Śląska 2006.
 • Miej miłosierdzie…, (red.), Ruda Śląska 2008.

Artykuły

 • Fenomen śmierci w ujęciu Ladislausa Borosa, SSHT 2002, t. 35, z.2, s.252 – 264.
 • Eklezjalny wymiar poznaniateologicznego, SSHT 2002, t.35, z.2, s. 469 – 471.
 • Podstawy chrystologiczne Borosowej koncepcji wydarzenia śmierci, SSHT 2004, t. 37, z.2, s. 73 – 80.
 • Problem zmartwychwstania człowieka w teologii Ladislausa. Borosa, [w:] Studia Redemptorystowskie nr 2 / 2004, s. 187 – 200.
 • Problem aktywizacji powołań jako element konstytutywny duszpasterstwa ogólnego, w: Studia Warmińskie, Olsztyn 2004.
 • The theology of border – line and dialogue of Hans Waldenfels, SSHT 2005, t. 38, s. 108 - 115.
 • Kontekst religijny współczesnej refleksji antropologicznej ,[ w:] Pojednanie drogą Kościoła. Dziesięciolecie encykliki Ut unum sint, red. Józef Budniak, Katowice 2006, s. 254-268.
 • Erich Przywara teolog pogranicza i dialogu, [w:] Katowice. Polsko – Niemiecka przestrzeń kulturowa w latach 1865 – 1939, red. Grażyna Barbara Szewczyk, Katowice 2006, s. 147-155.
 • Świętość świeckich-wyzwanie dla duszpasterstwa, w: Świętość świeckich – rzeczywistość bliska czy daleka? (red. R. Kuligowski, T. Panuś), Kraków 2006, s.83-96.
 • Duszpasterstwo ekumeniczne według Dokumentu I Synodu Diecezji Katowickiej, [w:]Ekumenizm w duszpasterstwie parafialnym, (red. Józef Budniak), Katowice 2007, s. 99-107.
 • Spotkanie jako element konstytutywny dialogu. Dzień Judaizmu w Katowicach, [w:] Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce, (red. Grzegorz Ignatowski), Katowice 2008, s. 90-96.