Nokielski Ignacy

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nokielski Ignacy (1941-2010), proboszcz w Czułowie

Nokielski Ignacy.jpg

Urodził się 31 lipca 1941 w Góralach, na terenie parafii Lubsza Śląska, w rodzinie rolnika Wiktora i Elżbiety z d. Otrembnik. W latach 1948-1955 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Ligocie Woźnickiej. Potem uczył się w Liceum Ogólnokształcącym Męskim w Tarnowskich Górach. Z powodu trudnych warunków materialnych podejmował w czasie wakacji letnich, również w czasie studiów seminaryjnych, pracę zarobkową. Po zdaniu w 1959 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W pierwszym roku akademickim był na Kursie Wstępnym w Tarnowskich Górach, gdzie pełnił funkcję gospodarza. W latach 1962-1964 odbył służbę wojskową w Ciechanowie jako artylerzysta-bombardier. 5 czerwca 1966 przyjął święcenia kapłańskie w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Po zastępstwach wakacyjnych w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czuchowie i w rodzinnej parafii św. Jakuba Starszego Apostoła w Lubszy Śląskiej, był wikariuszem w parafiach: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czuchowie (od 30 sierpnia 1966), Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli (od 1970), Opatrzności Bożej w Ligocie k. Bielska (od 1973; obecnie diecezja bielsko-żywiecka).

Od 21 stycznia 1974 był wikariuszem w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach . Powierzono mu najpierw opieką duszpasterską nad Osiedlem „A", a w 1977 roku nad dzielnicą Czułów. Prowadził tam budowę kościoła i probostwa. 30 maja 1980 został mianowany rektorem tego kościoła. Pozostając nadal wikariuszem w parafii św. Marii Magdaleny, organizował w Czułowie samodzielne duszpasterstwo i katechizację. Gdy przy nowym kościele Krzyża Świętego utworzono parafię, ks. Ignacy Nokielski został mianowany 4 grudnia 1980 jej pierwszym proboszczem. Pełnił urząd wicedziekana dekanatu Tychy-Północ. W 2007 roku przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Czuchowie. Zmarł 24 marca 2010 w szpitalu w Katowicach-Ochojcu. Pochowany został w Tychach-Czułowie.

Bibliografia

J. Smolec, Śp. Ks. Ignacy Nokielski, WA 2010, nr 3, s. 160-161.