Nalepa Jan

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nalepa Jan (1865-1931)

Urodził się 4 maja 1865 w Ornontowicach w rodzinie rolnika Jana i Joanny z d. Pindor. Po ukończeniu szkoły ludowej rozpoczął naukę w gimnazjum, którą z powodu przedwczesnej śmierci swego ojca był zmuszony przerwać. W 1890 roku wyjechał do Rzymu. Tam ukończył gimnazjum i kurs filozofii. Teologię studiował we Fryburgu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 kwietnia 1897. Po uprzedniej inkardynacji do Wikariatu Apostolskiego Danii i Islandii, przez krótki czas pracował wśród polskich robotników sezonowych w Jutlandii. Z powodu choroby opuścił dotychczasową placówkę i powrócił na Górny Śląsk. W październiku 1905 roku został mianowany kapelanem sióstr elżbietanek w Katowicach. Od 1913 roku mieszkał w Piekarach i pełnił funkcję wikarego powiatowego. Zmarł 14 października 1931 w Piekarach i tam został pochowany.

Bibliografia

Nekrolog, WD 1931, nr 11, s. 135-136.