Lohn Władysław

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lohn Władysław SJ (1889-1961), rektor Śląskiego Seminarium Duchownego

Urodził się 5 kwietnia 1889 w miejscowości Gorzków. Naukę rozpoczął w Bochni, a w 1902 roku przeniósł się do Krakowa. 18 czerwca 1904 wstąpił do jezuitów w Starej Wsi, a w 1910 roku ukończył gimnazjum w Chyrowie (dzisiaj Ukraina). Filozofię studiował w Instytucie Zakonnym w Nowym Sączu, a teologię w studium zakonnym w Czechowicach Dziedzicach. W ramach rocznej praktyki przebywał w Chyrowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1917.

W latach 1919-1921 przebywał w Rzymie, studiując na Gregorianum. Tam uzyskał doktorat. Od 1922 roku wykładał teologię dogmatyczną i fundamentalną w studium zakonnym w Krakowie. W latach 1923-1924 został rektorem tworzącego się Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Następnie przeniósł się do Lublina, gdzie podjął pracę w nowo otwartym kolegium jezuickim Bobolanum (w 1926 roku). W 1928 roku otrzymał nominację na wykładowcę teologii dogmatycznej na Gregorianum. W 1934 roku wrócił do Lublina i otworzył katedrę teologii dogmatycznej i ascetycznej na Bobolanum. 10 października 1935 został prowincjałem jezuitów prowincji małopolskiej. W tym czasie dokonał podziału wydawnictwa jezuitów na dwie jednostki: warszawską (Przegląd Powszechny) i krakowską (Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy). Zakończył też budowę domu rekolekcyjnego w Częstochowie. W czasie wojny zorganizował w Starej Wsi tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej. W 1947 roku był spowiednikiem i świadkiem nawrócenia na wiarę katolicką niemieckiego zbrodniarza Rudolfa Hessa. Z urzędu prowincjała ustąpił 2 lutego 1947. Został współpracownikiem (w latach 1948-1956 dyrektorem) Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy. Zmarł w Krakowie 3 grudnia 1961. Jest autorem 5 książek i kilkudziesięciu artykułów.

Bibliografia

H. Olszar, Rektorzy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 1924–2004, [w:] Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 1924–2004, red. J. Kupny, Katowice 2004, s. 90-91; B. Natoński, Lohn Władysław, [w:] Polski Słownik biograficzny, T. 17, s. 526-528; NPrz 1962, t. 15, s. 308-309 [nekrolog]; L. Grzebień, Lohn Władysław (1889-1961), jezuita, profesor Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, dogmatyk, biblista, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, 1918-1981, red. L. Grzebień, t. 6, Warszawa 1983, s. 342-345; H. Olszar, Ks. Władysław Lohn SI (1889-1961) - wychowawca alumnów Administracji Apostolskiej Górnego Śląska, WA 1994, nr, 7, s. 413-415; L. Grzebień, Lohn Władysław (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 240; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, opr. L. Grzebień, Kraków 1996, s. 370.