Krzystolik Stanisław

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Krzystolik Stanisław (1908-1942), więzień Dachau

Urodził się 8 marca 1908 w Glince, należącej do parafii w Tychach. Jego rodzice, Jan i Franciszka z d. Mikołajec, pracowali na kilkuhektarowym gospodarstwie rolnym. Po kilku klasach szkoły ludowej w Tychach wstąpił w kwietniu 1919 roku do Klasycznego Gimnazjum Państwowego w Pszczynie i 9 lipca 1927 otrzymał świadectwo dojrzałości. Po roku studiów prawniczych w Krakowie chciał studiować teologię, ale z powodu słabego zdrowia nie został przyjęty do Seminarium i znalazł zatrudnienie w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Mysłowicach. Na ponowny wniosek przyjęto go 1 października 1929 do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i po ukończeniu studiów teologicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim przyjął 24 czerwca 1934 święcenia kapłańskie.

Po krótkim pobycie w rodzinnej parafii objął 20 sierpnia 1934 stanowisko wikarego przy kościele św. Antoniego w Siemianowicach, ale już w styczniu 1935 roku wyznaczono go na zastępcę chorego katechety przy szkole powszechnej męskiej w Cieszynie. Gdy zastępstwo było już niepotrzebne, pozostał w charakterze wikarego od 5 lipca 1935 w Cieszynie. 3 kwietnia 1937 został przeniesiony do Chropaczowa. 3 maja 1940 został aresztowany przez gestapo i wywieziony do obozu w Dachau. Następnie skierowano go do kamieniołomów w Mauthausen-Gusen skąd 8 grudnia 1940 odesłano go z powrotem do Dachau, gdzie według oficjalnego powiadomienia zakończył swoje życie 3 lipca 1942.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Stanisława Krzystolika; F. Maroń, Nekrolog, WD 1970, nr 8-9, s. 150-151; Represje wobec duchowieństwa, s. 18; Olszar, Duchowieństwo, s. 293; Weiler, s. 382; Martyrologium, s. 185-186; N. Osmańczyk, M. Krakowski, Dzieje parafii Chropaczów 1913-2000, Chropaczów 2003, s. 192.