Koncki Tadeusz

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Koncki Tadeusz (1878-1924), wojewoda śląski

Koncki Tadeusz.jpg

Urodził się 13 grudnia 1878 w Łańcucie jako syn Józefa, radcy sądowego. Uczęszczał do gimnazjum w Tarnowie, które ukończył w 1896 roku. Następnie studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dyplom ukończenia studiów uzyskał w roku 1900, a trzy lata później stopień doktora prawa. W 1900 roku rozpoczął pracę zawodową we władzach skarbowych I i II instancji. W latach 1907-1910 był zatrudniony jako komisarz powiatowy przy namiestnictwie we Lwowie, a w kolejnych dwóch latach przy starostwie lwowskim. W tym samym okresie (do 1910 roku) pracował w galicyjskiej Radzie Szkolnej Krajowej. W roku 1912 zorganizował starostwo powiatowe w Radziechowie w Galicji wschodniej i jako sekretarz Namiestnictwa kierował tym starostwem do końca pierwszej wojny światowej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę pełnił funkcję komisarza cywilnego powiatu kieleckiego do 15 lutego 1919, kiedy to został mianowany radcą ministerialnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W 1920 roku został naczelnikiem Wydziału Administracyjnego. Od sierpnia 1922 roku pełnił obowiązki Dyrektora Apartamentu Administracyjnego MSW. W okresie nasilenia strajków na Górnym Śląsku, w 1923 roku pod wodzą tzw. „Komitetu 21” został delegowany do Katowic w celu objęcia stanowiska kierownika województwa na miejsce odwołanego wojewody Antoniego Schultisa. Z osobą Konckiego wiązano nadzieje na przywrócenie spokoju w regionie górnośląskim. Pracę na stanowisku kierownika województwa rozpoczął 15 października 1923 uzyskując pełne poparcie prawicy. W marcu następnego roku został mianowany wojewodą, jednak pracę na tym stanowisku przerwała wkrótce jego śmierć, która nastąpiła 2 maja 1924. Był żonaty z Zofią z domu Kruger, z którą miał dwóch synów.

Bibliografia

H. Rechowicz (hasło), [w:] Polski Słownik Biograficzny, tom XIII, red. nacz. E. Rostworowski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967-1968, s. 490; A. Astaszow (red.): Poczet Wojewodów na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: [1].