Kościół pw. św. Antoniego w Sowczycach

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pierwsza wzmianka o Sowczycach (Schoffschiitz) pochodzi z 1295 roku. Dokument sporządzony 17 listopada 1295 za czasów biskupa wrocławskiego Jana III Romki (1292-1301) mówi o 30 chałupach, które składały się wówczas na całą wieś. Była ona wówczas w rękach księcia opolskiego Bolesława I, panującego w latach 1281 - 1313.

Wieś długo nie posiadała własnego kościoła, dopiero w 1916 roku został przeniesiony do Sowczyc drewniany kościół z Łomnicy, dedykowany św. Katarzynie i Duchowi Świętemu. Po przeniesieniu do Sowczyc otrzymał nową dedykację - pw. św. Antoniego. Powstał w 1586 roku, na miejscu, gdzie wcześniej znajdowała się kaplica pw. św. Barbary. Kościół z Łomnicy został postawiony na cmentarzu w Sowczycach.

W latach 1957 - 1962 zbudowano nowy kościół murowany, również poświęcony św. Antoniemu. Budowę kościoła zainicjował ks. G. Łysik, a dokończyli budowę – ks. E. Piechocki i ks. W. Rakoczy.

Z Sowczyc pochodzi bp Juliusz Bieniek, spoczywa na cmentarzu w Wysokiej.

Bibliografia

H. Kałuża, Zarys dziejów parafii Wysoka w Ziemi Oleskiej, Nysa-Wysoka 1998.