Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Wachowie

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pierwsza wzmianka miejscowości (Wachow, Wallhof) pochodzi z 1244 roku, następna informacja dopiero z 1557 roku. Miejscowość należała do rodziny Wachowskich. Przez następne lata zarówno Wachów jak i Leśna często zmieniały swoich właścicieli, rodziny: Sobottendorf, Ortontowski, Schaff, Cebulka, Sommerfeld von Falkenhain.

Natomiast pierwsze wzmianki o małym kościółku pw. św. Wawrzyńca sięgają 1408 roku. Z biegiem czasu popadał w ruinę, a przede wszystkim stawał się za mały wobec wzrastającej liczby mieszkańców. Około 1573 roku powstał drugi kościół, bardziej okazały. Budowę wsparli miejscowi kolatorzy. W uwagi na to, że kolatorzy byli wyznania protestanckiego, kościół przez pewien czas należał do protestantów. Z protokołu wizytacji z 1679 roku dowiadujemy się, że drugi kościół we Wachowie był stosunkowo ciemny, miał tylko trzy pary niewielkich okienek. Do kościoła przylegała mała zakrystia z szafą na sprzęt liturgiczny. Ołtarze były wykonane z drewna, nie było tabernakulum. Kościół posiadał dwa dzwony.

Wokoło kościoła położonego na niewielkim wzgórzu w pewnym oddaleniu od wioski, rozciągał się cmentarz, na którym chowano zmarłych z Wachowa i z Leśnej. Z protokołu wizytacji biskupiej z roku 1720 wynika, że Wachów od 1706 roku miał nowy drewniany kościół. Stary już nie był do użytku. Był on nieco większy od pierwszego, jaśniejszy, miał wyższą wieżę. Konfesjonału nie było, proboszcz nadal spowiedzi słuchał w ławce. Kościołowi i wiosce patronował św. Wawrzyniec. Jeden z ołtarzy bocznych kryje przyniesioną z pielgrzymki kopię obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Najprawdopodobniej jest to ten obraz, który w 1679 roku był w Wysokiej, a potem został podarowany kościołowi w Wachowie.

Kościół częściowo otoczony jest sobotami. W kościele zachowana jest polichromia prezbiterium z XVIII wieku. Ołtarz główny regencyjny, ołtarze boczne i ambona pochodzą z I połowy XVIII wieku. Zachował się gotycki krucyfiks z połowy XV wieku, obecnie znajdujący się w Muzeum Diecezjalnym w Opolu.

Bibliografia

H. Kałuża, Zarys dziejów parafii Wysoka w Ziemi Oleskiej, Nysa-Wysoka 1998.