Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach – został założony w 1980 roku z inicjatywy ks. Oskara Thomasa, który był kapelanem Klubu. Pierwszym prezesem klubu był Henryk Mikołaj Górecki, a wiceprezesami Janusz Dietrych i Józef Buszman. Zebranie założycielskie odbyło się 23 października 1980, jednak władze administracyjne nie wyraziły zgody na rejestracje związku, dopiero 26 lutego 1981 dokonano rejestracji Klubu. Siedziba klubu znajdowała się w redakcji „Gościa Niedzielnego”. Po śmierci pierwszego kapelana ks. Oskara Thomasa jego następcą zostaje ks. Stanisław Bista. 14 grudnia działalność klubu została zawieszona przez władze województwa. Klub w czasie stanu wojennego pomagał osobom prześladowanym przez ówczesną władzę. W kwietniu 1983 roku klub wznowił działalność. W 1986 roku kapelanem KIK-u został ks. Józef Kozyra.

Głównymi statutowymi celami w działalności Klubu są: działalność w oparciu o naukę Kościoła katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych; wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych; prace w zakresie tworzenia i pogłębiania i rozszerzania kultury społecznej, intelektualnej, artystycznej i obyczajowej, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej kultury Śląska; podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej; wspieranie działań samorządu terytorialnego.

Klub organizuje zebrania otwarte i dyskusyjne, odczyty, sesje naukowe, imprezy artystyczne, wycieczki, pielgrzymki, prowadzi bibliotekę i współpracuje z innymi organizacjami religijnymi i społecznymi. Klub wydaje raz w miesiącu biuletyn KIK "Dlatego". Członkiem Klubu może zostać każdy, kto akceptuje Statut Klubu i zamierza realizować statutowe cele. Katowicki KIK jest członkiem Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. Tradycyjnie w październiku rozpoczynają się Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowane lub współorganizowane przez Klub. W ramach Klubu działają sekcje tematyczne oraz terenowe. O niektórych naszych spotkaniach i imprezach informują lokalne media. Różnorodne formy działalności dają możliwość realizowania potrzeb intelektualnych i duchowych członków Klubu. Klub jest inicjatorem wielu przedsięwzięć publicznych i społecznych.

Prezesi Klubu

Kapelani KIK

Bibliografia

H. Dutkiewicz, Z dziejów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach (1980-1994), [w:] Kościół Śląski Wspólnotą Misyjną, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1995, s. 263-274; S. Puchała, K. Wieczorek, Związki katolickie i ruchy religijne w diecezji katowickiej znakiem żywotności Kościoła śląskiego, [w:] Kościół Śląski Wspólnotą Misyjną, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1995, s. 221-261; A. Przewłoka, Służba bezpieczeństwa wobec próby założenia Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w latach 1956-1957, SSHT 2010, t. 43/1, s. 124-136; Katolickie ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty modlitewne w Archidiecezji Katowickiej. Informator, red. P. Kurzela, Katowice 2010, s. 127-128. strona KIK: [1], (dostęp: 29 V 2012).