Janiak Edward

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Janiak Edward (1952-), biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, biskup diecezjalny diecezji kaliskiej

Urodził się 14 sierpnia 1952 roku w Malczycach na Dolnym Śląsku w rodzinie robotniczej. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu; magisterium i licencjat z teologii uzyskał na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. 19 maja 1979 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Wincentego Urbana.

Po święceniach (1979-1983) posługiwał jako wikariusz w parafii św. Jana Apostoła w Oleśnicy. Później został wysłany na studia do Rzymu. W Wiecznym Mieście studiował w latach 1983-1987 na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza, powszechnie znanym jako "Angelicum". Ten etap pracy naukowej zwieńczył doktoratem z teologii moralnej. W latach 1987-1988 był proboszczem Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. Od 1988 był wykładowcą teologii moralnej na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Potem został mianowany dyrektorem administracyjnym Papieskiego Fakultetu Teologicznego oraz Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, funkcję tę pełnił w latach 1989-1995. Niemal w tym samym czasie (1989-1996) był dyrektorem Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

26 października 1996 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Konsekrację biskupią przyjął 30 listopada 1996 roku, święceń udzielał mu kard. Henryk Gulbinowicz. Współkonsekratorami byli: abp Józef Kowalczyk i bp Sławoj Leszek Głódź. Jego zawołaniem biskupim jest Oportet servire - Trzeba, abym służył.

Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji, członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, Przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek KEP, Delegatem KEP ds. Imigracji, Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Jest także członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą.

21 lipca 2012 papież Benedykt XVI mianował go biskupem diecezjalnym diecezji kaliskiej. Zastąpił on na tym stanowisku bp. Stanisława Napierałę, który w związku z ukończeniem 75. roku życia przeszedł na emeryturę. Bp Janiak w 2015 roku został przyjęty do konfraterni zakonu paulinów.

Bibliografia

P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 1965-1999, Warszawa 2000; G. Polak, Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1999. KAI (22 VII 2012).