Hornik Franciszek

Z e-ncyklopedia

Hornik Franciszek (1928-)

Urodził się 20 września 1928 w Siemianowicach Śląskich jako syn Pawła i Marii z domu Bednorz. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał w czasie okupacji do szkoły średniej - tzw. Mittelschule. W 1946 roku uzyskał małą maturę w Państwowym Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich. W latach 1946-1948 kontynuował naukę w Liceum Mierniczym w Katowicach. Po zdaniu matury otrzymał tytuł technika mierniczego i rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii AGH w Krakowie. W 1949 roku podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, będąc równocześnie alumnem Śląskiego Seminarium Duchownego. W czasie nieobecności biskupów śląskich 29 czerwca 1954 przyjął święcenia kapłańskie w Piekarach Śląskich z rąk bpa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego.

Jako wikariusz pełnił służbę kapłańską w Piotrowicach, Dąbrówce Małej, Łaziskach Górnych. W 1956 roku został katechetą w Technikum Włókienniczym w Bielsku-Białej. W 1964 roku objął parafię w Łące jako p.o. substytut, skąd w 1972 roku został przeniesiony na stanowisko proboszcza parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie. Po 14 latach pracy duszpasterskiej został przeniesiony do parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Suszcu. W 1993 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał najpierw w rodzinnym domu w Siemianowicach Śląskich, a następnie w Domu Księży Emerytów w Katowicach.

Bibliografia

Szkice monograficzne z dziejów Łąki - praca zbiorowa, Łąka 2002, s. 95-96; Z. Janeczek, Siemianowicki słownik biograficzny, Katowice 1996, s. 83.