Gulbinowicz Henryk

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gulbinowicz Henryk Roman (1928-), metropolita wrocławski, kardynał

Gulbinowicz henryk.jpg

Urodził się 17 października 1928 w w Wilnie w rodzinie Antoniego i Walerii z d. Gajewska. Młodość spędził w majątku dziedzicznym Gulbinowiczów w podwileńskiej wsi Szukiszki. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1950 w Białymstoku z rąk abpa Romualda Jałbrzykowskiego. W latach 1951-1955 kontynuował naukę w Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kończąc je doktoratem z teologii moralnej i etyki. Po studiach był duszpasterzem akademickim w Białymstoku (1956-1959), a następnie profesorem i rektorem seminarium duchownego oraz pracownikiem kurii diecezjalnej w Olsztynie.

12 stycznia 1970 mianowany biskupem tytularnym Acci i administratorem apostolskim części archidiecezji wileńskiej w granicach Polski z siedzibą w Białymstoku. Rządy biskupie objął 17 stycznia 1970, a sakrę biskupią otrzymał 8 lutego 1970 z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dokonał reorganizacji podziału administracji apostolskiej i utworzył Ośrodek Duszpastersko-Katechetyczny. 3 stycznia 1976 mianowany arcybiskupem metropolitą wrocławskim, rządy w archidiecezji objął 12 stycznia 1976, a ingres do katedry wrocławskiej odbył 2 lutego 1976. 25 maja 1985 został mianowany przez papieża Jana Pawła II kardynałem tytułu dell'Immacolata Concezione di Maria a Grottarosa. Przeprowadził synod archidiecezjalny, był gospodarzem 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. 3 kwietnia 2004 po osiągnięciu wieku emerytalnego, zastąpił go na stanowisku arcybiskupa metropolity wrocławskiego bp Marian Gołębiewski, dotychczasowy biskup koszalińsko-kołobrzeski.

Bibliografia

P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999, Warszawa 2000, s. 135; G. Polak, Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1999, s. 117.