Greger Piotr

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Greger Piotr (1964-), biskup pomocniczy w diecezji bielsko-żywieckiej

Greger Piotr.jpg

Urodził się 28 marca 1964 w Tychach. Pochodzi z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Wesołej. Egzamin maturalny zdał w 1983 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. Do kapłaństwa przygotowywał się w latach 1983-1989 w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Święcenia kapłańskie z rąk bpa Damiana Zimonia przyjął 13 maja 1989 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Po święceniach pełnił posługę duszpasterską w parafii Ciała i Krwi Pańskiej w Ławkach, w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli oraz w parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej.

Ks. Greger kontynuował studia teologiczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1992 roku uzyskał licencjat kanoniczny i na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w 2000 roku uzyskał stopień doktora teologii. Specjalizował się w liturgice zajmując się m.in. badaniami nt. odnowy obrzędów pokuty w Polsce po Soborze Watykańskim II. Obecnie jest wykładowcą liturgiki i wstępu do teologii w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej i filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Ponadto od 2002 roku jest zastępcą dyrektora Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, przewodniczącym Komisji Liturgicznej diecezji bielsko-żywieckiej i członkiem Rady Kapłańskiej. W diecezji znany jest jako duszpasterz nauczycieli i wychowawców. Zasiada w Radzie Fundacji im. św. Królowej Jadwigi przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a także jest członkiem redakcji “ Bielsko-Żywieckich Studiów Teologicznych”.

22 października 2011 otrzymał nominację na biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej. Papież przydzielił mu stolicę tytularną Assava (w północnej Afryce), po biskupie pomocniczym-nominacie brazylijskiej archidiecezji Vitória - o. José Aparecido Hergesse CR. Sakrę biskupią otrzymał 27 listopada 2011 w bielskiej katedrze. Konsekratorem był kard. Stanisław Dziwisz, zaś współkonsekratorami abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce i Tadeusz Rakoczy, biskup diecezjalny bielsko-żywiecki. Jako swoją dewizę biskupią obrał słowa In servitio Redemptori (W służbie Odkupicielowi).

Bibliografia

(-), Konsekracja w Bielsku, GN 2011, nr 48, s. 6; Ł. Klimaniec, Bielski biskup z pokolenia JP II, DZ 2011, nr 276, s. 5.