Głazek Dorota

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Głazek Dorota (1951-), historyk sztuki

Urodziła się 29 kwietnia 1951 w Katowicach w rodzinie Andrzeja i Zofii z Kramarzów. W 1968 roku zdała maturę w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. W. Piecka w Katowicach (obecnie im. Marii Skłodowskiej-Curie). Studia historii sztuki odbyła w latach 1968-1974 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pt. Sztuki plastyczne w Etymologiach Izydora z Sewilli przygotowała pod kierunkiem prof. Lecha Kalinowskiego. W 1985 roku doktoryzowała się w tym samym Instytucie, na podstawie pracy pt. Imago diaboli. Ikonografia diabła w polskiej sztuce średniowiecznej, której promotorem był prof. Jerzy Gadomski.

Podczas studiów odbyła, w 1972 roku, trzymiesięczną praktykę w Staatliche Kunstsammlungen Zwinger w Dreźnie, a od sierpnia 1973 roku do czerwca 1974 roku przebywała w Londynie, gdzie uczęszczała do Biblioteki Warburga i na seminarium prof. Hansa E. Gombricha w Instytucie Warburga.

W latach 1975-84 pracowała jako asystent i starszy asystent w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1984-1989 pracowała jako kustosz w Wojewódzkim Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Katowicach; w latach 1991-1996, w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków w Katowicach; w latach 1989-1991 jako adiunkt w Pracowni Górnośląskiej Instytutu Sztuki PAN z siedzibą w Katowicach; w latach 1996-1998 - asystent dyrektora Telewizji Regionalnej w TVP w Katowicach; w latach 1986-1988 - wykładowca historii sztuki w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W latach 2001/2002 - 2004/2005 prowadziła wykłady z historii sztuki sakralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od 1991 roku jest wykładowcą, a obecnie adiunktem w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Prowadzi wykłady z historii sztuki, historii grafiki i historii projektowania graficznego oraz seminarium dyplomowe dla studentów IV i V roku studiów kierunku malarstwo, grafika i projektowanie graficzne.

W 2001 roku otrzymała, wraz z autorem zdjęć, nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za książkę Górny Śląsk ziemia nieznana, wydaną w 1999 roku w Katowicach.

Jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Śląskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Katowicach oraz Rady Naukowej Górnośląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Od 1975 roku należy do Stowarzyszenia Historyków Sztuki, gdzie przez wiele lat była wiceprezesem i prezesem oddziału Górnośląskiego.

Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z urbanistyką i architekturą, w tym sakralną w XIX i 1 połowy XX wieku, przede wszystkim na Górnym Śląsku oraz ochrony zabytków, szkolnictwa artystycznego i relacji między sztuką najnowszą a dawną.

Patrz: Bibliografia podmiotowa

Bibliografia

Materiały własne autora.