Frey Tadeusz

Z e-ncyklopedia
Wersja z dnia 08:48, 18 kwi 2018 autorstwa Mira (dyskusja | edycje) (dr)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Frey Tadeusz (1913-1993), proboszcz w Lesznej Górnej

Urodził się 26 grudnia 1913 w Wawrzynie w powiecie jędrzejowskim. W 1922 roku wyjechał razem z rodzicami na Wołyń. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w gimnazjum w Kowlu, gdzie w 1934 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w seminarium duchownym w Łucku. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1939 w Łucku z rąk bpa Adolfa Szelążka. Pracę duszpasterską rozpoczął w trudnym okresie II wojny światowej. Jako wikariusz do 1943 roku pracował w Tuczynie. Po zlikwidowaniu miejscowej parafii, obawiając się aresztowania lub wywozu do Niemiec przeniósł się do Generalnej Guberni. Pomagał w parafii św. Wawrzyńca w Warszawie. Potem duszpasterzował we Włochach i w Ursusie pod Warszawą. Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej od kwietnia 1945 roku pracował na terenie diecezji katowickiej. Był wikariuszem w parafiach: św. Barbary w Strumieniu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka) i Matki Bożej Różańcowej w Chropaczowie. W 1946 roku bp Stanisław Adamski mianował go administratorem w parafii św. Mateusza w Ogrodzonej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Pieczy ks. Freya powierzono także filialny kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kisielowie. W 1956 roku otrzymał nominację na administratora w parafii św. Marcina w Lesznej Górnej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). W 1962 roku przeszedł w stan spoczynku. Początkowo mieszkał w Lesznej Górnej, ale potem przeprowadził się do Cieszyna. Od 1972 roku był rektorem kaplicy pw. Świętej Rodziny w klasztorze sióstr boromeuszek, gdzie sprawował opiekę duszpasterską nad pensjonariuszami prowadzonego przez siostry Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych. W 1980 roku został mianowany kanonikiem honorowym Łuckiej Kapituły Katedralnej. Zmarł 28 czerwca 1993 w Cieszynie i tam został pochowany.

Bibliografia

Zmarli kapłani Kościoła Katowickiego. T. II: Kapłani wyświęceni w latach 1923-1939 (do wybuchu II wojny światowej), zebrał i opracował ks. E. Nalepa, Katowice 1999, s. 267-268.