Fides - Biuletyn Bibliotek Kościelnych

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ukazuje się od 1995 roku jako półrocznik wydawany przez Federację Bibliotek Kościelnych. Czasopismo drukowane jest w formacie B5, a średnia objętość zeszytu wynosi ok. 200 stron. Okładka pisma ma kolor niebieski z wyróżniającym się symbolem graficznym Federacji FIDES i przyciągającym wzrok tytule w kolorze czarnym.

Profil

Jako organ wydawniczy Federacji zgodnie z założeniami statutowymi pełni funkcję popularyzatora informacji o jej działalności oraz zamieszcza artykuły poświęcone historycznym i aktualnym problemom bibliotek kościelnych. Początkowym zamysłem Redakcji było dostarczanie informacji niezbędnej dla unowocześnienia warsztatu pracy bibliotekarzy, związane z komputeryzacją bibliotek oraz wymianą doświadczeń w tym zakresie między bibliotekami teologicznymi, seminaryjnymi, diecezjalnymi, parafialnymi i zakonnymi. Następnie współpraca ta poszerzyła zakres działań o digitalizację zbiorów, współtworzenie biblioteki cyfrowej i opracowanie bibliografii nauk teologicznych, co znalazło odzwierciedlenie w publikowanych materiałach na łamach Fidesu.

W planach redakcyjnych było wydawanie corocznie dwóch zeszytów. W 1995 roku ukazał się pierwszy zeszyt, a w 1996 i 1997 wyszły dwa zeszyty łączone. W latach 1998 i 1999 udało się wydać Biuletyn w formie półrocznika i wyszły cztery zeszyty. Od 2000 roku do 2011 roku wychodziły co roku zeszyty łączone, a od 2012 czasopismo zaczyna ukazywać się regularnie jako półrocznik.

Redakcja

Komitet redakcyjny Biuletynu tworzą członkowie Zarządu Federacji. W trakcie ukazywania się czasopisma następowały zmiany w składzie redakcji. Pierwszym redaktorem naczelnym został ks. Jan Bednarczyk – przewodniczący Federacji, a sekretarzem Małgorzata Janiak. Pozostali członkowie: ks. Krzysztof Gonet, Piotr Latawiec, Ewa Poleszak, ks. Jerzy Witczak tworzyli zespół redakcyjny do pierwszych zeszytów. W 1998 roku ze składu redakcyjnego odeszli ks. K. Gonet i E. Poleszak, a ich miejsce zajęli siostra Genowefa Godlewska i Edwin Klessa. Od 2001 r. do 2008 r. czasopismo redaguje Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES z redaktorem naczelnym ks. J. Bednarczykiem, sekretarzem M. Janiak a składem komputerowym, opracowaniem graficznym i korektą zajmują się Dorota Górska i M. Janiak. Natomiast od 2009 roku Biuletyn jest czasopismem recenzowanym, a w skład redakcji weszła Bogumiła Warząchowska – przedstawiciel Zarządu Federacji pełniąc obowiązki sekretarza pisma do 2011 roku. . W 2011 roku dotychczasowy zespół redakcyjny zrezygnował z dalszego tworzenia Biuletynu, a pracę redakcją przejął Zarząd Federacji. Od 2012 roku redaktorem naczelnym zostaje Bogumiła Warząchowska, redaktorem technicznym o. Grzegorz Filipiuk, sekretarzem ks. Tomasz Garwoliński, a członkami redakcji są o. Wacław Umiński i ks. J. Witczak. W 2012 roku zostaje powołana Rada Naukowa, którą tworzą prof. Maria Kocójowa, prof. Maria Maria Pidłypczak – Majerowicz, prof. Andrzej Siemieniewski i Prof. Irena Socha.

Autorzy artykułów to głównie bibliotekarze praktycy wywodzący się ze struktur bibliotek kościelnych, chociaż nie brakuje pracowników naukowych, absolwentów i studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce. W początkowych zeszytach najwięcej publikowali pracownicy z krakowskiego środowiska naukowego - głównie z Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej i Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie dołączyli autorzy z bibliotek seminaryjnych, zakonnych, parafialnych i innych ośrodków kościelnych w Polsce. Utworzenie Wydziałów Teologicznych, a w nich bibliotek specjalistycznych otworzyło drogę dla nowej grupy autorów. Coraz częściej publikują pracownicy z Bibliotek Wydziałów Teologicznych, a zwłaszcza z Biblioteki Teologicznej i Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Łamy biuletynu otwarte są również dla archiwistów, muzealników i tych wszystkim, którym bliskie są problemy szeroko pojętej kultury książki religijnej i ochrony dziedzictwa narodowego.

Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych publikuje materiały dotyczące komputeryzacji bibliotek, gromadzenia i opracowania zbiorów, dostarcza informacji o działalności bibliotek, zamieszcza dokumenty i sprawozdania oraz recenzje i omówienia książek i czasopism. Tematyka wydawanych prac jest różnorodna zarówno w sferze merytorycznej jak i sposobie prezentowanych zagadnień. W Biuletynie można znaleźć artykuły naukowe, przeglądowe, jak również opracowania popularyzatorskie i przyczynkarskie. Wszystkie one stanowią cenną bazę źródłową i są ważnym uzupełnieniem dokumentacyjnym w pogłębionych badaniach nad bibliotekami kościelnymi.

Bibliografia

Opracowano na podstawie: J. Bednarczyk: FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych. „Przegląd Biblioteczny” 1997, z. 4, s. 395-396; Statut Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2000, z. ½, s. 30-40; M. Wojtowicz: Biuletyn Bibliotek Kościelnych „Fides”. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2004, z. ½, s. 115-150.