Elżbietanki - Tychy

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Siostry elżbietanki przy parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach

św. Elżbieta, katedra wrocławska

Pierwszy kościół w Nowych Tychach pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela został poświęcony w 1958 roku. Kilka lat po tym wydarzeniu 22 czerwca 1966, drugi proboszcz ks. Józef Oleś zwrócił się do bpa Adamskiego o skierowanie do pracy przy kościele sióstr zakonnych. Pozytywną odpowiedź dało Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, prowincji katowickiej.

Siostry z tego zgromadzenia pracowały w tym czasie na placówkach w tzw. Starych Tychach. Siostry rozpoczęły pracę 1 maja 1966 i zamieszkały w domu św. Józefa w Nowych Tychach - Żwakowie. Dom znajdował się przy ulicy Granicznej 516 u państwa Mancel w odległości około 200 m od kościoła i 50 m od probostwa. Na prośbę bp. Bednorza w celu sprawdzenia, czy dom nadaje się dla sióstr został tam wysłany ks. kanonik Józef Szubert z Goduli. Wydał on pozytywną opinię, w której informuje ks. biskupa o tym jak dom wygląda. U państwa Mancel siostry miały do dyspozycji 2 pokoje wraz z kuchnią i refektarzem łącznie ok. 50 m2. Wejście miały osobne, co zapewniało klauzurę, która była jednym z warunków przed wydaniem zgody na zamieszkanie. Jako pierwsze na placówkę w Nowych Tychach przybyły dwie siostry Alfonsa Janikowska oraz Humiliana Kaim. 18 lipca tego samego roku dołączyła trzecia siostra, Bożena Glińska. Ojcem duchownym i spowiednikiem do 1969 roku był ks. dziekan Leon Szkatuła, proboszcz w Urbanowicach, po nim na prośbę sióstr mianowano spowiednikiem ks. proboszcza Olesia, a następnie ks. proboszcza Adama Ciska. Na pierwszą, trzyletnią kadencję przełożonej władze zakonne wyznaczyły s. Alfonsę, s. Humialiana była zakrystianką i kancelistką, zaś s. Bożena katechetką. Katechizacja odbywała się w trudnych warunkach w salkach pod kościołem, gdzie nie było dobrego dopływu świeżego powietrza, ani naturalnego światła. Jako pierwsza placówkę opuściła s. Bożena, a na jej miejsce od 1 września 1967 roku przyszły dwie katechetki s. Angelina Kazior i s. Ewarysta Mnochy. Siostry z powodu dużej wilgoci domu oraz przewidywanej rozbiórki musiały się przeprowadzić. Zamieszkały 1500 metrów od kościoła, w dzielnicy Żwaków u państwa Sekułów. W 1968 roku funkcję zakrystianki zaczęła pełnić siostra Cyryla, siostra Humialiana natomiast przeszła na inną placówkę.

W 1969 roku siostra Alfonsa po trzech latach pracy jako przełożona, ze względu na stan zdrowia musiała przenieść się na miejsce o lepszych warunkach. Zastąpiła ją s. Renata Lenska, która podjęła się posługi jako przełożona oraz odpowiadała za powstający Zespół Charytatywny. Wraz z przełożoną odeszła z parafii s. Cyryla, a jej miejsce zajęła s. Agnella Kaszuba. 1 września 1969 roku jako organistka rozpoczęła pracę s. Anitta Księżyk. Z oficjalnego porozumienia zawartego 1 września 1969 roku pomiędzy proboszczem Olesiem a Siostrą Prowincjalną Klotyldą Kwas wynikają zasadnicze kwestie dotyczące m.in. ilości sióstr pracujących przy parafii, ich obowiązków a także wynagrodzenia, ubezpieczenia i urlopu. W 1971 roku nową organistką została s. Maristella Smykała, która zastąpiła s. Anittę. W 1972 roku placówkę opuściły dwie siostry, Angelina oraz Ewarysta. W ich miejsce przyszła tylko s. Chryzanta Oleksiuk. W 1978 roku przyszła siostra Sponsaria Toma, a s. Chryzanta została przeniesiona. W tym samym roku siostry przeprowadziły się do nowego domu przy ulicy Kopernika 5. W następnym roku dołączyła do nich siostra Elżbieta Jokiel, która zajęła się katechizacją. Gdy w 1982 roku przyszła siostra Patrycja Sobinek parafię opuściła s. Sponsaria. S. Elżbieta przeszła na inną placówkę w 1984 roku. W 1989 roku bp Damian Zimoń pozwolił na utworzenie kaplicy w domu sióstr, gdzie przechowywany jest także Najświętszy Sakrament, a jej rektorem jest proboszcz parafii. Aż do 1990 roku siostry pracowały w składzie czteroosobowym, gdy s. Patrycja wyjechała na misje do Brazylii na parafii pozostały trzy siostry.

W grudniu 2015 roku skład sióstr przy parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach był następujący:

  • s. M. Maristella Smykała - przełożona, organistka, katechetka, przygotowuje dzieci do wczesnej Komunii Świętej, a także prowadzi Apostolską Wspólnotę św. Elżbiety.
  • s. M. Renata Lenska - odpowiedzialna za Zespół Charytatywny oraz za pomoc biednym i rodzinom wielodzietnym.
  • s. M. Agnella Kaszuba - zakrystianka.

Bibliografia

Archiwum Sióstr Elżbietanek Prowincji Katowickiej, Siostry Tychy Kopernika 1966; Vox Clamantis, dwutygodnik parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach, wydanie specjalne z okazji jubileuszu 50 rocznicy poświęcenia kościoła, 21.12.2008.