Dyskusja:Parafia św. Michała Archanioła w Suchej Górze

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Parafia św. Michała Archanioła w Suchej Górze.

Parafia znajduje się na terenie Bytomia. Sucha Góra jest jedną z dzielnic tego miasta. Znajduje się w północnej części miejscowości, bezpośrednio graniczy z Tarnowskimi Górami. Teren ten, jak większość dzielnic bytomsko-tarnogórskich jest znany z wydobywania różnych surowców: krzemień, rudy metali, węgiel.

Jednak sama parafia jest ściśle związana z innym miastem. Wyrasta ona bowiem z Radzionkowa, gdzie do 1950 roku mieszkańcy należeli do parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Radzionkowie.Ówczesny proboszcz ks. dr Józef Knosała zauważał gorliwość swoich parafian z tych terenów. Ilość mieszkańców wzrastała, a odległość od kościoła parafialnego w niektórych przypadkach wynosiła ponad 5 kilometrów. Wierni już dążyli do wybudowania Kościoła przed II Wojną Światową. Zaangażowanie proboszcza spowodowało, że w 1935 roku Kuria Diecezjalna w Katowicach udzieliła zezwolenia na poszukiwanie gruntu pod budowę Kościoła. Jednak wybuch wojny uniemożliwił rozpoczęcie budowy. Zaraz po wojnie poproszono biskupa Adamskiego o ustanowienie tymczasowego kościoła. Władze kościelne miały na uwadze fakt powstania nowego osiedla-Stroszek. 20 sierpnia 1950 został przysłany dodatkowy wikary do Radzionkowa, ks. Paweł Jaskółka. Jego zadaniem było zadbanie o sprawne przeprowadzenie budowy kościoła na Suchej Górze. Już w listopadzie tego roku został mianowany substytutem nowo powstałej parafii. Dostał dekret, w którym nakazano mu rozpoczęcie budowy. Zanim jednak zakończyła się inwestycja do celów duszpasterskich ustanowiono budynek ofiarowany przez parafian Julię i Jana Bartoszków. Był to obiekt zaplecza gospodarczego znajdującego się przy ulicy Tarnogórskiej (dzisiaj Strzelców Bytomskich). Po przystosowaniu budynku do celów liturgicznych w dniu 1 listopada 1950 poświęcenia tymczasowego kościoła dokonał proboszcz radzionkowski ks. Teofil Szczerbowski, wtedy odprawił też pierwszą Mszę Świętą. 30 maja 1961 obiekt oddano właścicielom.

1 sierpnia 1951 zaczęto prace pod fundamenty nowej świątyni na terenach należących do Joanny Hawranek, Pawła Kleinmichela, Teodora Morawca i Wincentego Szymeckiego. 30 września 1952 przyjechał sufragan katowicki ks. biskup Juliusz Bieniek i dokonał uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego i fundamentów. Ważne było,że parafianie bardzo mocno zaangażowali się w budowę świątyni. Jednym z nich był ówczesny kleryk parafii ks. dr Herbert Jeziorski. Władza cywilna wydała jednak zakaz dalszej budowy.Do lipca 1957 prace utknęły w martwym punkcie. Następnie z trudem zdobywano materiały budowlane, sprowadzano je z odległych Borów Tucholskich i Gdańska-Oliwy. Mimo to parafianie byli wytrwali i nie zrażali się niepowodzeniami. Dużą pomoc otrzymali parafianie od Kurii Diecezjalnej, która finansowała większą część budowy. Wspomógł ich także emerytowany proboszcz Lubomii, ks. Leopold Jędrzejczyk. Kolejnymi ofiarodawcami byli: ks. dr Karol Nawa, ks. Sorek z Brzezia i ks. Kulik pochodzący z Tarnowskich Gór. O swoich braciach nie zapomniała także parafia radzionkowska, która zamieniła grunty i ofiarowała pieniądze oraz materiały. W 1958 w uroczystość św. Barbary dokonano poświęcenia prezbiterium i odprawiono pierwszą Mszę Świętą w kościele pw. św. Michała Archanioła w intencji górników. 1 listopada 1959 dokonano konsekracji nowego kościoła. Uczynił to bp Juliusz Bieniek wraz ze zgromadzonymi wiernymi.

W 1960 roku ufundowano stacje drogi krzyżowej, są to płaskorzeźby wykonane przez prof. Jana Denka. W 1970 roku otwarto kaplicę św. Barbary. Nabyto ambonę, konfesjonały.W kościele od 1977 roku znajdują się 4 witraże:Św. Barbara, Św. Florian, Św. Katarzyna, Św. Izydor. W ostatnim czasie przeprowadzono renowację prezbiterium (głównym projektantem był lokalny artysta Witold Prandzioch) i zakupiono nowe organy.

Proboszczowie: • Ks. prob. Paweł Jaskółka (1950-1979) • Ks. prob. Herbert Jeziorski (1979-2001) • Ks. prob. Rajmund Brol (2001-…)

BIBLIOGRAFIA: KS. H.JEZIORSKI,PARAFIA POD WEZWANIEM PW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W SUCHEJ GÓRZE, BYTOM 2000