Dyczkowski Adam

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dyczkowski Adam (1932-), biskup zielonogórsko-gorzowski

Pochodzi z Kęt k. Bielska-Białej, z rodziny inteligenckiej. Urodził się 17 listopada 1932. W latach 1952-1957 studiował w WSD we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1957 z rąk bpa Bolesława Kominka. W swojej posłudze kapłańskiej był m.in.: wikariuszem w katedrze wrocławskiej, duszpasterzem akademickim, kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, wykładowcą filozofii przyrody, cenzorem diecezjalnym.

Nominację biskupią na biskupa pomocniczego diecezji wrocławskiej otrzymał 21 września 1978, a święcenia biskupie - z rąk kardynała Henryka Gulbinowicza - przyjął 26 listopada 1978. Posługę we Wrocławiu pełnił do 1992 roku , bowiem wtedy właśnie (25 marca) został mianowany biskupem pomocniczym w Legnicy, natomiast 17 lipca 1993 ustanowiony został biskupem zielonogórsko-gorzowskim. 29 grudnia 2007 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa diecezjalnego w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Bibliografia

P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 1965-1999, Warszawa 2000, s. 86; G. Polak, Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1996, s. 78-79.