Duchowni - w nauce

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Wersja z dnia 17:51, 23 maj 2021 autorstwa Mira (dyskusja | edycje) (dr)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Dyba Marian, Kształtowanie się polskiego środowiska historycznego na Śląsku w latach 1918-1939, Katowice 1993 [duchowni zaangażowani w nauce].
 • Gawelczyk Henryk, Ksiądz Walenty Maciej Hoscheck górnośląski historiograf z przełomu XVIII i XIX w., STHSO 9:1982, s. 219-237.
 • Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Ks. E. Szramek - badacz i miłośnik poezji górnośląskiej, [w:] Duszą Śląska jest Ślązak. Materiały konferencji zorganizowanej w 50. rocznicę śmierci ks. Emila Szramka, red. nauk. S. Gajda i A. Kwiatek, Opole 1993, s. 125-140.
 • Kopiec Jan, Ks. Emil Szramek jako historyk Kościoła i instytucji kościelnych, [w:] Duszą Śląska jest Ślązak. Materiały konferencji zorganizowanej w 50. rocznicę śmierci ks. Emila Szramka, red. nauk. S. Gajda i A. Kwiatek, Opole 1993, s. 27-32.
 • Kopiec Jan, Biblioteka naukowa ks. Wacława Schenka, Studia Liturgiczno-Pastoralne 1988, s. 67-75.
 • Kopiec Jan, Ksiądz Profesor Kazimierz Dola - sylwetka kapłana i uczonego z perspektywy jubileuszowej, [w:] Człowiek i Kościół w dziejach. Red. Jan Kopiec, Norbert Widok, Opole 1999, s. 9-12.
 • Kowalczyk Halina, Uwagi nad strukturą metodologiczną warsztatu historycznego księdza Emila Szramka, [w:] Victor - quia Victima. Ksiądz Emil Szramek (1882-1942), red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1996, s. 109-116.
 • Krętosz Józef, Studium pastoralne dla księży 1971-1995, SSHT 27/28 (1994-95), s. 279-290.
 • Malicki Jan, Naukowe pasje ks. dr. Emila Szramka, [w:] U progu beatyfikacji ks. dr. Emila Szramka. Materiały z sesji naukowej. Katowice 1999, s. 27-30.
 • Mandziuk Józef, Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej, Warszawa 1997.
 • Marcol Alojzy, Józefa Wittinga teologia narratywna, Warszawa 1986.
 • Marcol Alojzy, Poeta, kaznodzieja czy teolog ? Charakterystyka twórczości J. Wittiga, STHSO 11:1985, s. 245-255.
 • Młotek Antoni, Ksiądz Szymon Sobiech (1749-1832) - moralista śląski, STHSO 9:1982, s. 239-253.
 • Myszor Jerzy, Formacja historyczna duchowieństwa śląskiego w XIX i XX wieku. Wykładowcy i podręczniki, [w:] Dydaktyka teologii, red. K. Sosna, Katowice 2006, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, s. 101-120.
 • Ostaszewska D., Wkład księdza Emila Szramka w rozwój stylu prozy naukowej na Śląsku w latach 1922 – 1939, [w:] Książka polska na Śląsku w latach 1922 – 1945. Zarys problematyki, red. M. Pawłowiczowa, Katowice 1995, s. 136-143.
 • Pater Mieczysław, Ks. dr Emil Szramek jako uczony-historyk, [w:] Duszą Śląska jest Ślązak. Materiały konferencji zorganizowanej w 50. rocznicę śmierci ks. Emila Szramka, red. nauk. S. Gajda i A. Kwiatek, Opole 1993, s. 13-26.
 • Pluta Jerzy, Wkład duchowieństwa ze Śląska Górnego i Cieszyńskiego w nauki teologiczne, SSHT 8:1975, s. 199-256.
 • Pośpiech Jerzy, Ks. Dr E. Szramek jako folklorysta, [w:] Ksiądz Dr Emil Szramek. Działalność i dzieła. Red. J. Śliwiok, J. Malicki, Katowice 1994, s. 28-36.
 • Pośpiech Jerzy, Ks. E. Szramek - zbieracz i popularyzator folkloru śląskiego, [w:] Duszą Śląska jest Ślązak. Materiały konferencji zorganizowanej w 50. rocznicę śmierci ks. Emila Szramka. Red. nauk. S. Gajda i A. Kwiatek, Opole 1993, s. 141-152.
 • Pryszczewska-Kozołub Adela, Pierwsze prace ks. E. Szramka o śląskich pisarzach, [w:] Duszą Śląska jest Ślązak. Materiały konferencji zorganizowanej w 50. rocznicę śmierci ks. Emila Szramka. Red. nauk. S. Gajda i A. Kwiatek, Opole 1993, s. 115-124.
 • Simonides Dorota, Ksiądz dr Emil Szramek jako folklorysta, [w:] Victor - quia Victima. Ksiądz Emil Szramek (1882-1942), red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1996, s. 81-102.
 • Swastek Józef, Pastor bonus et mansuetus: życie i działalność naukowo-duszpasterska ks. prof. dra hab. Wacława Schenka (1913-1982). Colloquium Salutis 15:1983, s. 277-292.
 • Tałuć Katrzyna, Emil Szramek, Jan Kudera, Konstanty Prus - pierwsze pokolenie badaczy śląskiego regionalizmu literackiego, Katowice 2002.
 • Tałuć Katarzyna, Kapłan i historiozof [Emil Szramek] , „Śląsk”. Miesięcznik społeczno – kulturalny 2002, nr 4, s. 56-58.
 • Urban Wincenty, Życie i działalność naukowa ks. Jana Schettlera (1624-1677), NP 52:1979, s. 167-184.
 • Widok Norbert, Prace drukowane ks. profesora Kazimierza Doli, [w:] Człowiek i Kościół w dziejach. Red. Jan Kopiec, Norbert Widok, Opole 1999, s. 21-31.
 • Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, pr. zbior. pod red. G. Jabłczyńskiej, E. Balawajdera, J. Mariańskiego, Lublin 1996, ss. 235.
 • Wyczawski H.E., 25 lat pracy ks. Biskupa Wincentego Urbana nad dziejami Kościoła na Śląsku, Studia Theologia Varsaviensia R. 10: 1972 nr 2, s. 3-23, bibliografia prac 1933-1971.


Duchowieństwo