Doniec Aleksander

Z e-ncyklopedia
Wersja z dnia 15:17, 7 paź 2018 autorstwa Mira (dyskusja | edycje) (dr)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Doniec Aleksander OMI (1955-), proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu, misjonarz

Urodził się 26 lutego 1955 w Szczotkowicach (diecezja kielecka) w rodzinie Józefa i Otylii. Posiada starszego brata Jana oraz siostrę Józefę będącą zakonnicą w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeuszka (boromeuszki) w Trzebnicy. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Działoszycach kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Markowicach na Kujawach prowadzonym przez oo. oblatów. Po zdaniu egzaminów maturalnych w 1975 roku wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, a rok później rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów w Obrze. Dnia 20 czerwca 1982 przyjął święcenia kapłańskie z rąk sufragana poznańskiego bpa Tadeusza Ettera.

Pierwszą placówką wikariuszowską o. Dońca była parafia Przemienienia Pańskiego w Iławie (1982-1986). Był duszpasterzem i katechetą młodzieży szkół zawodowych i technicznych, a następnie liceum ogólnokształcącego i medycznego. Został posłany na studia specjalistyczne z zakresu teologii małżeństwa i rodziny na Wydziale Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które uwieńczył obroną pracy magisterskiej w 1987 roku. Z Iławy został przeniesiony do parafii Chrystusa Króla w Poznaniu, gdzie również był katechetą i duszpasterzem młodzieży. Trzecią placówką wikariuszowską był dla niego Lubliniec. Tutaj także po raz pierwszy zorganizował duszpasterstwo narzeczonych. 5 sierpnia 1990 został ustanowiony proboszczem i kustoszem w Markowicach w Sanktuarium Matki Bożej Markowickiej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw. Korzystając z przemian ustrojowych w Polsce już 12 sierpnia powołał Komitet Odbudowy Sanktuarium. Regularne comiesięczne spotkania przyniosły efekty w postaci odbudowy i renowacji całego kompleksu sanktuaryjno-klasztorenego. Zaowocowało to m.in. ożywieniem działalności stowarzyszeń pobożnościowych, tworzeniem nowych grup i wspólnot parafialnych. Będąc proboszczem w Markowicach o. Doniec był jednocześnie radnym Rady Prowincjalnej Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, członkiem Referatu Duszpasterstwa Maryjnego w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, członkiem Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz, z wyboru abpa Henryka Muszyńskiego, zasiadał w Archidiecezjalnej Radzie Kapłańskiej.

W 2009 roku powrócił do lublinieckiej parafii św. Stanisława Kostki w charakterze proboszcza. W ciągu niespełna dwóch lat podjął i zakończył prace nad odnowieniem i upiększeniem nowymi malowidłami kaplicy pw. Matki Bożej Fatimskiej. Dodatkowo, dzięki fundatorom, w okna tejże kaplicy wprawiono witraże przedstawiające sceny związane z objawieniami fatimskimi. W lutym 2011 roku został przeniesiony do Poznania, a od 1 lipca 2011, decyzją prowincjała o. Ryszarda Szmydki, został posłany do pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Krajach Beneluksu. Jest proboszczem w Gent (Belgia) w parafii św. Szczepana. 25 marca 2011 o. Doniec otworzył nową placówkę polonijną w Brugge.

Bibliografia

Relacja ustna o. Aleksandra Dońca; www.strzelno.bloog.pl.