Dom Pomocy Społecznej św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej

Z e-ncyklopedia
Wersja z dnia 22:59, 24 gru 2021 autorstwa Jemy (dyskusja | edycje) (kategoria)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Dom Pomocy Społecznej św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej jest placówką opiekuńczą. Pomoc udzielana jest osobom w podeszłym wieku i schorowanym. Placówka zapewnia tym osobom miejsce zamieszkania, fachową opiekę medyczną, opiekuńczą. Pensjonariusze mają zapewnione wyżywienie i pomoc socjalną. Wskazaniem do przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej jest: podeszły wiek, niepełnosprawność oraz stan zdrowia niepozwalający na samodzielne funkcjonowanie w codziennym życiu. W przypadku, gdy osoba schorowana lub starsza nie ma rodziny, która zapewniłaby jej opiekę lub jest w trudnej sytuacji rodzinnej, może być skierowana do tej placówki.

Dom Pomocy św. Elżbieta został powołany do służby potrzebującym z inicjatywy abpa Damiana Zimonia, który w 1989 roku powołał do życia Caritas Archidiecezji Katowickiej. Z tej inicjatywy został powołany Dom Pomocy Społecznej św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej, aby nieść pomoc i zatroszczyć się o najuboższych diecezjan. W 1992 roku KWK Wawel przekazała na rzecz Domu Pomocy Społecznej budynek, który do dziś pełni funkcję opiekuńczą nad osobami starszymi i samotnymi. Ówczesny dyrektor czuwał nad pracami adaptacyjnymi i zatroszczył się o to, aby w tej placówce kierować się trzema najważniejszymi zasadami: po pierwsze, dom ma odróżniać się od innych zakładów opiekuńczych, po drugie, ma charakteryzować się nowoczesnością i komfortem, a także podążać za nową technologią po to, aby każdy czuł się jak w swoim domu.

Każdy pokój został dostosowany do potrzeb codziennego funkcjonowania i uwzględniono ograniczenia, jakie przejawiają osoby starsze. Tak zagospodarowany budynek został zaprojektowany na przyjęcie sześćdziesięciu ośmiu pensjonariuszy.

Od 2005 roku trwały prace nad rozbudową działalności Domu Pomocy Społecznej św. Elżbieta. Nad inwestycją czuwał już nowy dyrektor – mgr Jarosław Czapelka, który wprowadził wiele zmian, jednak kontynuował ideę poprzednika: nowoczesność, nowa technologia, komfort życia mieszkańców. W tym czasie powstał Środowiskowy Dom Samopomocy, którego celem jest opieka nad osobami z upośledzeniami intelektualnymi będącymi skutkami urazów wrodzonych, nabytych, choroby alkoholowej lub innych schorzeń.

Ośrodek św. Elżbieta jest placówką, którą cechuje samodzielność organizacyjna i finansowa. Posiada wewnętrzne regulacje prawne takie jak: Statut Domu, Karta Praw i Obowiązków Mieszkańców Domu, Regulamin DPS. Ośrodek wyróżnia szeroki zakres działań w zakresie opieki nad potrzebującymi i jego zasięgiem obejmuje są wszyscy osoby starsze i schorowane niepotrafiące funkcjonować same w codziennym życiu. Swoją pomoc Ośrodek św. Elżbieta kieruje do ludzi w podeszłym wieku, osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych zarówno fizycznie i intelektualnie.

Opieka nad mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej sprawowana jest kompleksowo z uwzględnieniem jej potrzeb oraz innych uwarunkowań takich jak: zapewnienie odzieży i obuwia przez cały rok kalendarzowy dostosowanych do pór roku. Oprócz zadań opiekuńczych w Ośrodku św. Elżbieta organizowane są działania wspomagające, których celem jest aktywizacja pensjonariuszy, podtrzymywanie kontaktu z najbliższą rodziną, umożliwiając im pomieszczenia zapewniające komfort spotkań w kawiarni lub w pokojach mieszkalnych pensjonariuszy. Rodzina może zabrać pensjonariusza do domu na święta lub inny określony czas. Mieszkaniec Ośrodka Św. Elżbieta może integrować się z środowiskiem zewnętrznym i poruszać się poza placówką o ile pozwala mu na to stan zdrowia.

Organizowane są zajęcia w ramach terapii zajęciowej, aktywizacji seniorów i osób przebywających w ośrodku. Również dba się o to, aby pensjonariusz poznawał ciekawe miejsca turystyczne miejsca turystyczne, dlatego dla mieszkańców organizuje się różne wyjazdy integracyjne, oraz wycieczki. Zapewniona jest opieka duchowa gdzie duszpasterze wspierają mieszkańców i umożliwiają udział w praktykach religijnych. W Ośrodku znajduje kaplica pw. Matki Bożej Piekarskiej, gdzie kapelani odprawiają msze oraz nabożeństwa. Pensjonariusze mogą również liczyć na pomoc pracowników socjalnych, którzy pomagają w rozwiązaniu różnych problemów zgodnie z ich kompetencjami. Ponadto mają dostęp do codziennej rehabilitacji pomagając w osiągnięciu maksymalnej sprawności fizycznej mieszkańcowi.

Dom Pomocy Społecznej św. Elżbieta kładzie duży nacisk na integrację lokalną, która obejmuje wiele działań i akcji społecznych na szczeblu lokalnych. Pensjonariusze ośrodka mają możliwość uczestniczyć w różnych w występach i koncertach artystycznych, w konkursach, quizach. Ośrodek integruje się również z innymi placówkami opiekuńczym, a ponadto organizowane są dla nich wyjazdy do kina, zabawy taneczne.

Dom Pomocy Społecznej spełnia na rzecz swoich mieszkańców wiele zadań. Działania te obejmują wiele obszarów charakterystycznych dla ośrodka św. Elżbieta. Swoją misję ośrodek wypełnia poprzez zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom na terenie całej placówki, gdzie zainstalowany jest monitoring. Wszystkie służby takie jak: pogotowie, straż pożarna, policja, współpracują z ośrodkiem i służą w różnych sytuacjach swoją pomocą. Zadbano o to, aby osoba starsza i niepełnosprawna w na swoim terenie poruszała się bezpiecznie. Dostosowano pod względem architektonicznym cały dom oraz wyposażono w sprzęt bezpiecznego przemieszczania się po całej placówce. Dyrekcja oraz cały personel zatroskany jest o to, aby mieszkańcy mogli rozwijać się społecznie w środowisku i sprzyjają temu, by mieszkańcy mieli kontakt z drugim człowiekiem. Szczególnie w podeszłym wieku ten kontakt jest bardzo potrzebny, by pomimo wielu problemów życiowych, zdrowotnych mieć w sobie radość życia. Tę energię mieszkańcy czerpią także poprzez rozwój duchowy, który mają zapewniony ze strony kapłanów zamieszkujących na terenie placówki.

Bibliografia

Materiały pracowników Domu Pomocy Społecznej św. Elżbieta, udostępnione na potrzeby opracowania charakterystyki powyższej placówki.