Constanti Hungarorum

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pap. Leon XIII - Constanti Hungarorum

Encyklika o Kościele na Węgrzech została opublikowana 2 września 1893. Skierowana jest do Czcigodnych Braci, Prymasa, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy pozostających w Pokoju ze Stolicą Apostolską. Leon XIII kieruje swą encyklikę do Węgrów ponieważ darzy naród węgierski wielkim szacunkiem i umiłowaniem. Papież zauważa też wielką miłość i przywiązanie, jakie naród węgierski niezachwianie okazywał Stolicy Apostolskiej.

Leon XIII wzywa biskupów i wiernych do odważnej obrony wiary w sytuacji obowiązywania ustawodawstwa utrudniającego misję Kościoła. Przypomina o przepisach świętej stolicy i nawołuje aby wszyscy duchowni i świeccy poznali jak najdokładniej co im wolno a czego mają się wystrzegać. Papież pisze ze stanowczością, że od przepisów i wskazówek jakie przekazuje Stolica Apostolska nie wolno ustąpić nawet o włos. Wyraża swą negatywną opinię na temat małżeństw mieszanych tym samym przypominając, że kościół od zawsze je potępiał. Papież zwraca się do wszystkich katolików mówiąc „Brońcie odważnie kościoła”. Usilnie nawołuje cały naród węgierski aby bronił religii i prawa kościoła – papież mówi jasno, „Kościół w obronie prawdy nie idzie na oślep”.

Papież Leon XIII zabiega o organizację dorocznych zebrań katolików, pod przewodnictwem biskupów aby obradować nad potrzebami świata katolickiego i pobożnych instytucji. Zaważa, że nieprzyjaciele kościoła starają się zaszkodzić religii na wszelkie sposoby, papież prosi o przeciwdziałanie złu poprzez powstawanie nowych katolickich książek i dzienników. Papież wielką troską obdarza szkoły i wychowywanie młodzieży, a szczególną uwagę kieruje na seminaria i kształcenie kleryków. Pisze o wielkiej roztropności jakiej potrzeba aby „…duchowni nie przekroczyli właściwej granicy, zajmując się więcej sprawami świeckimi niż duchowymi”. Papież Leon XIII cytuje słowa Świętego Grzegorza Wielkiego, który mówił: "Tak więc sprawami świeckimi należy się niekiedy zająć ze współczucia, lecz nigdy nie godzi się gonić za nimi z upodobania, bo one zająwszy umysł człowieka, swoim własnym ciężarem odciągają go od rzeczy niebieskich do ziemskich".

Papież nie zapomina o proboszczach, na których spoczywa zarząd nad majątkiem kościoła. Nawołuje także o przywrócenie do pierwotnej świetności bractw i stowarzyszeń istniejących przy parafiach. Papież zauważa, że te przyparafialne wspólnoty, mogą być pomocą nie tylko dla kapłanów i kleru węgierskiego ale dla całej religii. Na końcu swojej encykliki Leon XIII wyraża nadzieję, że naród węgierski zrozumie wielką troskę jaką go otacza. Ufa, że jego upomnienia i zalecenia, skierowane z wielką miłością i troską zostaną wysłuchane. Papież apeluje o wielką modlitwę, szczególnie za wstawiennictwem Bogarodzicy i św. Stefana, który jest patronem narodu węgierskiego. Zapewnia także o swojej pamięci modlitewnej i udziela Apostolskiego Błogosławieństwa.

Tekst dokumentu: [1]