Chudy Leon

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Chudy Leon (1906-1941?)

Urodził się 12 kwietnia 1906 w rodzinie Józefa i Józefy z d. Puziak, którzy wyemigrowali na początku XX. stulecia z Uścięcic, pow. Grodzisk, do Recklinghausen w Westfalii i tam się osiedlili wśród robotników polskich. Tam na miejscu uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum. Po I wojnie światowej rodzice wrócili z dziećmi do Polski i otworzyli w Bydgoszczy mały sklep spożywczy, a Leon kontynuował naukę w miejscowym gimnazjum klasycznym. 4 czerwca 1925 zdał maturę, a 3 października 1925 wstąpił do arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, skąd po dwóch latach przeniósł się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po ukończeniu studium na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego został 21 czerwca 1931 w prokatedrze w Katowicach wyświęcony na kapłana. W lipcu zastępował kapelana w klasztorze ss. boromeuszek w Cieszynie, a od 1 sierpnia 1931 objął obowiązki wikarego przy kościele parafialnym w Szarleju.

Dwuletnia ciężka praca duszpasterska w Szarleju odbiła się na jego zdrowiu i przez jakiś czas zlecano mu tylko zastępcze funkcje, od 26 sierpnia 1933 w Bobrownikach, od 16 listopada w Kobiórze, a od 19 lutego 1934 w Gostyni. Dopiero od 28 kwietnia 1934 został znowu stałym wikarym przy kościele św. Józefa w Chorzowie , a od 29 sierpnia 1936 w Mikołowie.

Z chwilą agresji niemieckiej wcielony jako kapelan do wojska polskiego nie chciał po kampanii wrześniowej wrócić na Śląsk, ale ukrywał się i po kryjomu wykonywał czynności duszpasterskie na terenach okupowanych. Był administratorem w parafii Antonówka, dekanat włodzimierski. Został aresztowany przez NKWD 24 VI 1941 w Dąbrowicy podczas uroczystości odpustowych i osadzony w więzieniu w Sarnach. Według późniejszych informacji zginął w Sarnach, w trakcie likwidacji więzienia przez odchodzące jednostki NKWD.

Bibliografia

Akta personalne ks. Leona Chudego; Schematyzm 1932-1947; WD 1931, nr 6-7, s. 90; 1931, nr 8-9, s. 100; F. Maroń, Nekrolog, WD 1970, 5-7, s. 118; J. Myszor, Stosunki Kościół, s. 170; Myszor, Historia diecezji, s. 330; Olszar, Duchowieństwo, s. 293; Martyrologium, s. 170; M. Dębowska, Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji (1939-1945), IPN, Rzeszów 2008.