Chłodek Konrad

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Chłodek Konrad (1934-2007), proboszcz w Godowie

Urodził się 19 września 1934 w Rydułtowach. Był szóstym dzieckiem w rodzinie Ludwika - maszynisty w kopalni "Rydułtowy" - i Marii z d. Wawrzyńczyk. W latach 1941-1948 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Radoszowach. Następnie uczył się w Szkole Ogólnokształcącej Koedukacyjnej stopnia podstawowego i licealnego w Rydułtowach. Po maturze w 1952 roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 14 sierpnia 1957 w kościele św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński udzielił ks. Chłodkowi dyspensy od wieku wymaganego do święceń kapłańskich.

Ks. Konrad Chłodek był wikariuszem w parafiach: Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich (od 30 sierpnia 1957), św. Józefa w Chorzowie (od 31 sierpnia 1961), Nawiedzenia NMP w Brzezince (od 30 sierpnia 1964), Trójcy Przenajświętszej w Szarleju (od 2 września 1967), MB Bolesnej w Rybniku (od 30 sierpnia 1971). W październiku 1972 roku otrzymał polecenie utworzenia punktu katechetycznego w Orzepowicach. Od 5 grudnia 1973 duszpasterzował w parafii św. Bartłomieja w Haźlachu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), najpierw jako wikariusz-ekonom, a od 26 października 1974 jako proboszcz.

Dzięki jego staraniom wyremontowano "Dom Katolicki" przy parafii w Haźlachu, który potem służył jako miejsce rekolekcji wakacyjnych Dzieci Maryi. 25 sierpnia 1990 objął urząd proboszcza parafii św. Józefa Robotnika w Godowie. Księża dekanatu gorzyckiego 28 października 1992 wybrali go na swojego ojca duchownego. Pełnił ponadto funkcję kapelana Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu. 20 lipca 2000 przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Radoszowach. Zmarł 30 sierpnia 2007 w szpitalu w Rydułtowach. Został pochowany w Godowie.

Bibliografia

Akta personalne ks. Konrada Chłodka; Schematyzm 1958-2005; J. Pawliczek, Nekrolog, WD 2007, nr 7-8, s. 383-384; H. Olszar, Ludzie tej ziemi. Studium biograficzne, Krzyżanowice 2013, s. 36-39