Chór „Gloria” przy parafii św. Floriana w Orzepowicach

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Chór „Gloria” przy parafii św. Floriana w Orzepowicach rozpoczął swoją działalność w 1982 roku. Jego założycielem, a zarazem pierwszym dyrygentem który do dziś przewodzi chórowi był Witold Brachman. Fakt ten został odnotowany w kronice chóru, gdzie pod datą 8 lutego 1982 czytamy: „Polska pogrążona jest w chwili obecnej w głębokim kryzysie społeczno-gospodarczym. Przy ogromnym niedoborze towarów na rynku, szeroko rozpowszechniona jest reglamentacja (tj. sprzedaż „na kartki”) podstawowych artykułów żywnościowych (mięso, cukier, przetwory zbożowe, kawa, papierosy) zaś swobody obywatelskie ograniczone są wprowadzonym przez Radę Państwa w dniu 13 grudnia ub. roku stanem wojennym, który to „stan” trwa po dzień dzisiejszy. W takim trudnym to i wyjątkowym dla mieszkańców naszego kraju okresie powstał w Orzepowicach chór kościelny (…). Przez okres kilkunastu lat od chwili swego powstania orzepowicki chór był jedynym chórem parafialnym w dekanacie Rybnik – Północ”.

Podstawowe dane na temat chóru „Gloria”

 • Łączna liczba obecnych i byłych członków chóru to ponad 60 osób
 • Chórzyści odbyli ponad 3550 spotkań, tj. ponad 2700 prób i ponad 850 występów (w tym ponad 200 poza parafią macierzystą)
 • Członkowie chóru uczestniczyli w ponad 20 wycieczkach, w tym również do Niemiec, Austrii i Włoch, występując w kościołach na terenie tych państw
 • Chór regularnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach parafialnych (Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, Boże Ciało, odpusty parafialne, jubileusze kapłańskie, wizytacje kanoniczne itp.)
 • Trzykrotnie chór uczestniczył w mszach prymicyjnych w sąsiednich parafiach (ks. Marian Frelich, ks. Krzysztof Smołka, ks. Dariusz Kuwaczka)
 • Wielokrotnie chór brał udział w organizowanych w kościołach miasta Rybnika „Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej”, „Dniach Cecyliańskich” oraz koncertach kolędowych. Często w ramach tych występów śpiewał w połączeniu z innymi chórami.
 • Chór występował wielokrotnie w kościołach miasta Rybnika oraz okolicznych miejscowości: Rybnicka Kuźnia, Wielopole, Golejów, Ochojec, Ligocka Kuźnia, Paruszowiec, Zamysłów, Chwałowice, Popielów, Palowice, Godów, Szeroka, Pszów, Buków, Jejkowice, Szczerbice, Lyski, Adamowice, Górki Śl., Zwonowice, Stodoły, Chwałęcice.
 • Trzykrotnie chór śpiewał w Stodołach podczas uroczystości poświęconych papieżowi Janowi Pawłowi II (m.in. odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęcenie krzyża)
 • Na uwagę zasługują występy chóru w takich sanktuariach jak: Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach, Panewniki, Piekary, Bardo Śl., Wambierzyce, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Licheń, Góra św. Anny i inne.

Inne wydarzenia

 • Festyn i Dni Seniora organizowane przez Radę Dzielnicy
 • 90-lecie i 95-lecie Szkoły Podstawowej w Orzepowicach
 • 100 rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzepowicach
 • Dożynki (w Orzepowicach dwukrotnie i w Jejkowicach)
 • Parada Dzielnic w Rybniku
 • Spotkanie Sybiraków w rybnickim ratuszu
 • Spotkanie Seniorów w Urzędzie Miasta
 • Występy w Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Rybniku, Domu Pomocy Społecznej, Polskim Związku Niewidomych, Liceum Sióstr Urszulanek i inne.

Działalność chóru „Gloria” z Rybnika-Orzepowic stała się przedmiotem opracowania – podstawą do uzyskania stopnia licencjata absolwentki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ostatnim rozdziale tej pracy cytowane są słowa dyrygenta chóru: (…) coraz częściej stawiamy sobie pytanie jak długo nasz chór będzie jeszcze istniał. Liczba członków chóru zmniejsza się bowiem z roku na rok, przy czym średnia wieku wszystkich – co jest rzeczą oczywistą – podnosi się i w chwili obecnej kształtuje się na poziomie przekraczającym 60 lat. Przed 20-laty chór liczył ponad 40 osób, a co jest równie ważne średnia wieku naszych uczestników liczyła ok. 40 lat. (…) W epoce Internetu, komputerów i seriali telewizyjnych pozyskanie nowych, zwłaszcza młodych osób do chóru jest rzeczą niezmiernie trudną.

Bibliografia

30 lat chóru Gloria 1982-2012, Folder okolicznościowy upamiętniający 30 lat działalności chóru „Gloria” przy parafii pw. św. Floriana w Orzepowicach, Orzepowice 2012.