Bulka Oswald

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bulka Oswald (1940-2007), biblista

Bulka Oswald.jpg

Urodził się 26 stycznia 1940 w Piekarach Śląskich w rodzinie Emila i Marty z d. Adamczyk. Tam w kościele parafialnym Imienia NMP i św. Bartłomieja 4 lutego t.r. został ochrzczony. Ojciec jego zginął w 1942 roku w obozie koncentracyjnym - Auschwitz. Po zdaniu w 1958 roku egzaminu dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Piekarach wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1964 z rąk bpa H. Bednorza.

Po zastępstwach wakacyjnych w parafii Trójcy Przenajświętszej w Piekarach Śląskich-Szarleju i NSPJ w Niedobczycach był wikariuszem w parafiach: św. Pawła w Nowym Bytomiu (od 1964 roku) i NSPJ w Koszęcinie (od 1966 roku). W 1965 roku rozpoczął zaoczne studia licencjackie ze Starego Testamentu w Papieskim Instytucie Teologicznym przy Krakowskim SD. Od 1967 roku kontynuował stacjonarnie studia biblijne na KUL. W 1971 roku podjął studia z teologii biblijnej na Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie. Mieszkał w Papieskim Kolegium Polskim. Stadia uwieńczył uzyskaniem w 1974 roku stopnia doktora teologii. Po powrocie do diecezji był wikariuszem w parafiach: Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich (od 1975 roku), św. Jana Chrzciciela w Tychach (od 1976 roku), św. Józefa w Świętochłowicach - Zgodzie (od 1979 roku), św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach (1983-1985). Po 1985 roku nadal mieszkał na probostwie tej parafii.

Wykładał na Studium Pastoralnym w Katowicach i na Kursie Katechetycznym. Był kierownikiem Studium Teologicznego dla Świeckich w Katowicach działającym przy Instytucie Wyższej Kultury Religijnej KUL i kierownikiem naukowym Eksternistycznego Studium Teologicznego w Katowicach - Filia Wydziału Teologii KUL. Był też członkiem Rady Naukowej i zastępcą dyrektora Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Katowicach. W 1976 roku zlecona mu została opieka duszpasterska nad włoskimi pracownikami, którzy przyjechali do Tychów w związku z budową fabryki samochodów Fiat. Był też egzaminatorem archidiecezjalnym z Pisma Świętego i kapelanem Związku Górnośląskiego. Należał do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. W 1994 roku został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości. Zmarł nagle 17 maja 2007.

Bibliografia

J. Myszor, Historia diecezji, s. 439; S. Puchała, Duszpasterstwo akademickie w diecezji katowickiej w latach 1947-1992, s. 190, 198, 202; Bulka Oswald (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 54.