Biskupi wywodzący się z diecezji katowickiej

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spośród duchowieństwa diecezjalnego w okresie międzywojennym i powojennym wyszło kilku biskupów, którzy zajęli ważne funkcje w Kościele w Polsce. Ks. Teodor Kubina, proboszcz parafii mariackiej w Katowicach został 14 grudnia 1925 ustanowiony biskupem częstochowskim. Ks. Józef Gawlina twórca i organizator Katolickiej Agencji Prasowej, następnie proboszcz w Królewskiej Hucie, niedoszły biskup pomocniczy w diecezji katowickiej, został mianowany 14 lutego 1933 biskupem polowym Wojska Polskiego. Ks. Bolesław Kominek, 11 października 1954 otrzymał sakrę biskupią w Przemyślu, w dwa lata później rozpoczął rządy w archidiecezji wrocławskiej, od 1972 roku jako arcybiskup i metropolita wrocławski, w 1973 roku został kardynałem. Ks. Wilhelm Pluta 4 lipca 1958 roku został ustanowiony biskupem w Ordynariacie Gorzowskim. Ks. Jerzy Stroba 4 lipca 1958 został ustanowiony biskupem pomocniczym w Ordynariacie Gorzowskim, następnie arcybiskupem szczecińsko-kamieńskim (28 czerwca 1972) a potem arcybiskupem metropolitą poznańskim (21 września 1978). Ks. Ignacy Jeż, który przeżył obóz koncentracyjny w Dachau, 24 czerwca 1960 został ustanowiony biskupem pomocniczym w Gorzowie, a następnie biskupem koszalińsko-kołobrzeskim (28 czerwca 1972). W dzień po śmierci ks. bpa Jeża (+16 października 2007) pap. Benedykt XVI poinformował, że miał zamiar na konsystorzu 24 listopada 2007 mianować go kardynałem. Po jego przejściu na emeryturę w 1992 roku ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej został bp Czesław Domin, który od 1970 roku był sufraganem katowickim. Ks. Paweł Latusek 13 listopada 1961 został biskupem pomocniczym we Wrocławiu, ks. Szczepan Wesoły, pochodzący z diecezji katowickiej, został następcą abpa Józefa Gawliny w pracy dla Polonii na całym świecie - jako delegat Prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracji, ustanowiony biskupem pomocniczym gnieźnieńskim (11 grudnia 1969), arcybiskupem tytularnym 7 lutego 1994.

Ks. Stanisław Szymecki, były rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, 14 kwietnia 1981 otrzymał sakrę jako biskup kielecki, a następnie w latach 1993-2000 pełnił posługę jako arcybiskup metropolita białostocki. Po reorganizacji struktur kościelnych w Polsce w 1992 roku biskupem pomocniczym w diecezji bielsko-żywieckiej został bp Janusz Zimniak, pełniący od 1980 roku podobną funkcję w diecezji katowickiej. Ks. Wiktor Skworc, kanclerz kurii katowickiej, 13 grudnia 1997 został ustanowiony biskupem tarnowskim. Ks. Stefan Cichy będący w latach 1998-2005 biskupem pomocniczym w Katowicach został mianowany ordynariuszem legnickim (2005). Ks. Piotr Libera, który w 1996 roku został ustanowiony biskupem pomocniczym w diecezji katowickiej, przez dwie kadencje pełnił urząd sekretarza generalnego Episkopatu Polski (1998-2007), a następnie został ordynariuszem w Płocku (2007). Z Mysłowic-Wesołej pochodzi bp Piotr Greger - od 2011 roku biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej. Z terenu diecezji katowickiej pochodzą także: bp Alojzy Orszulik SAC, bp Eugeniusz Juretzko OMI, kard. Stanisław Nagy SCJ oraz bp Dariusz Kałuża.

Bibliografia

P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik Biograficzny, Warszawa 2000.


Cd. Przygotowania do synodu | Spis treści