Belon Zdzisław

Z e-ncyklopedia

Belon Zdzisław Antoni (1906-1942), kapelan WP

Belon Zdzislaw.jpg

Urodził się 26 maja 1906 w Jarosławiu w rodzinie Franciszka, zawodowego wojskowego, i Zofii z d. Kluz. W 1910 roku rodzina Belonów przeprowadziła się do Cieszyna. Tam uczęszczał do szkoły powszechnej, a od 1916 roku do polskiego gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie. Egzamin dojrzałości złożył w lipcu 1924 roku i wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. Po drugim roku filozofii, gdy otrzymał niższe święcenia kapłańskie, przeszedł do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, a studia kontynuował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1929.

Przez pięć miesięcy był wikarym w Janowie, a od 1 grudnia 1929 duszpasterzował w Brzezinach Śląskich. Od września 1931 roku pracował jako katecheta w polskiej Szkole Wydziałowej dla dziewcząt w Bielsku, a następnie w szkolnictwie średnim na terenie Cieszyna: od 1 marca 1934 w Seminarium Nauczycielskim Żeńskim, a od 1 października 1936 w Seminarium Nauczycielskim Męskim (późniejszym Liceum Pedagogicznym) oraz w Jednorocznej Szkole Przysposobienia Kupieckiego. Ponadto był kapelanem harcerskiego hufca żeńskiego w Cieszynie. 24 sierpnia 1939 został powołany do czynnej służby wojskowej w charakterze kapelana 4. Pułku Strzelców Podhalańskich, z którym 1 września 1939 wyruszył w kierunku Krakowa. 19 września 1939 na polu bitwy pod Tomaszowem Lubelskim dostał się do niewoli niemieckiej. Został osadzony w obozie oficerskim IX C w Rottenburgu. 18 kwietnia 1940 został przekazany do obozu w Buchenwaldzie, a 7 lipca 1942 przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie otrzymał numer obozowy 31193. Zmarł w Dachau 27 września 1942 w czasie epidemii tyfusu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Zdzisława Belona; Schematyzm (1930-1947); F. Maroń, Nekrolog, WD 1970, nr 8-9 s. 157; Golec, Bojda, Słownik, t. 1, s. 32; A. Grajewski, Belon Zdzisław (hasło), [w:] Słownik duchowieństwa, s. 24-25; Kapelani wrześniowi, s. 232, 540, 566, 922; Martyrologium s. 166; Myszor, Historia diecezji, s. 330, 331; Tenże, Stosunki Kościół - państwo okupacyjne w diecezji katowickiej 1939-1945, s. 170; W. Ogierman, Ksiądz Zdzisław Belon (szkic biograficzny), Kraków 1974, mps pr. dypl. Biblioteka WTL; S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie, Warszawa 1971, s. 256; Represje wobec duchowieństwa, s. 15; Weiler, s. 127; Wojskowa służba, s. 141; Belon Zdzisław (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 40-41.