Bednarski Damian - bibliografia

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Druki zwarte

 • Ks. Eugeniusz Brzuska (1885-1938). Duszpasterz i działacz społeczno-polityczny, Katowice 2003, ss. 109.
 • [red. z J. MYSZOR] Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej 1922-2008, Katowice 2009, ss. 482.
 • 100-lecie kościoła św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju, Goczałkowice-Zdrój 2010, ss. 49.
 • Bractwa pobożne, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej (1945-1989), Katowice 2011, ss. 334.
 • [edycja] Żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem. Ks. Jan Macha 1914-1942, Katowice 2014, ss. 366.
 • [red.] Wiek XX – czas męczenników. W 100. rocznicę urodzin ks. Jana Machy, Katowice 2014, ss. 196.
 • Ks. Jan Macha (1914-1942). Życie z sercem na dłoni, Katowice-Chorzów 2014, ss. 113.
 • Ks. Jan Macha (1914-1942). Życie z sercem na dłoni, Katowice-Chorzów 2015, wyd. II. (uzupełnione i poprawione), ss. 141.
 • [współred.] Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. J. MYSZOR przy współudziale D. BEDNARSKIEGO, Katowice 2015, ss. 248.
 • [red.] Pamięć i przebaczenie. Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich i jego reperkusje, Katowice 2015, ss. 204.
 • Zeszyty biograficzne duchowieństwa katolickiego na Śląsku XIX i XX wieku, z. 4, Katowice 2017, ss. 186.
 • Positio super martyrio Servi Dei Ioannis Francisci Macha in odium fidei, uti fertur, interfecti, Roma 2018, ss. 404 + XII.
 • Biskup Józef Gawlina jako opiekun Polaków na emigracji, Katowice 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 566.

Artykuły

 • Klasztor Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, w: Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, red. J. MYSZOR, Chełm Śląski 2004, s. 363-372.
 • Kronika wydarzeń z życia Kościoła katolickiego na terenie Świętochłowic w latach 1923-1939, w: Rocznik Świętochłowicki, t. II, red. J. MYSZOR, Świętochłowice 2000, s.178-190.
 • Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym, w: Bieruń. Monografia historyczna, red. R. KACZMAREK i J. MYSZOR, Bieruń 2007, s. 267-283.
 • Parafia św. Barbary w Bieruniu Nowym, w: Bieruń. Monografia historyczna, red. R. KACZMAREK i J. MYSZOR, Bieruń 2007, s. 285-289.
 • Klasztor Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Bieruniu Starym, w: Bieruń. Monografia historyczna, red. R. KACZMAREK i J. MYSZOR, Bieruń 2007, s. 291-296.
 • Sieć parafialna Kościoła katolickiego na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego, w: Powiat bieruńsko-lędziński. Wspólnota samorządowa, środowisko przyrodnicze, dziedzictwo językowo-kulturowe, życie religijne, red. D. WALENCIK, Bieruń 2008, s. 211-230.
 • Kwestie społeczne w nauczaniu i działalności biskupa Arkadiusza Lisieckiego, w: „Aby wszyscy byli jedno – Damit alle Eins sein”. W osiemdziesiątą rocznicę śmierci biskupa katowickiego Arkadiusza Lisieckiego, red. I. CELARY, Katowice 2010, s. 57-72.
 • Katolickie parafie w Tychach po II wojnie światowej, w: Tychy. Monografia historyczna, red. R. KACZMAREK, Tychy 2011, s. 631-667
 • Tradycje lwowskiego duszpasterstwa w Katowicach. Ksiądz Michał Rękas i ksiądz Jan Szurlej, w: Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich. Wpływ lwowian na rozwój nauki i kultury na Górnym Śląsku po 1945 roku, red. K. HESKA-KWAŚNIEWICZ, A. RATUSZNA, E. ŻURAWSKA, Katowice 2012, s. 34-54.
 • Likwidacja Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek w Rybniku w 1953 r., w: Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL. Zagadnienia wybrane, red. J. MYSZOR i A. DZIUROK, Katowice 2012, s. 95-108.
 • August Hlond i Józef Gawlina: współpracownicy i wizjonerzy, [w:] Biskup August Hlond i jego diecezja, red. J. MYSZOR, Katowice 2013, s. 57-67.
 • Ksiądz biskup Stefan Cichy (odpowiedzialny za formację stałą prezbiterów i biskup pomocniczy w Archidiecezji Katowickiej), [w:] Per crucem ad lucem. Księga Jubileuszowa Księdza Biskupa Stefana Cichego Biskupa Legnickiego w 50. rocznicę świeceń prezbiteratu i w 15. rocznicę święceń biskupich od duchowieństwa i wiernych świeckich diecezji legnickiej, red. S. STASIAK, Legnica 2013, s. 141-150.
 • „Życzeniem moim było pracować dla Niego…”. Ks. Jan Macha (1914-1942), w: Wiek XX – czas męczenników. W 100. rocznicę urodzin ks. Jana Machy, red. D. BEDNARSKI, Katowice 2014, s. 81-92.
 • Historia i aspekty działania "Encyklopedii wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku", w: Dialog regionów: na ziemi pogranicza, red. A. GUDZIK, Czerwionka-Leszczyny 2014, s. 6-11.
 • Historia (archi)diecezji katowickiej, w: Jubileuszowy Schematyzm Archidiecezji Katowickiej 2015. Część 1, opr. Zespół Kancelarii Metropolitalnej w Katowicach, Katowice 2015, s. 65-68.
 • Górnośląscy księża do arcybiskupa Józefa Gawliny o diecezji katowickiej i księdzu Janie Piskorzu (1956-1957), w: Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. J. MYSZOR przy współudziale D. BEDNARSKIEGO, Katowice 2015, s. 131-153.
 • Korespondencja biskupów Juliusza Bieńka i Józefa Gawliny (1956-1957), w: Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. J. MYSZOR przy współudziale D. BEDNARSKIEGO, Katowice 2015, s. 155-174.
 • Śląscy duchowni z pomocą potrzebującym: sylwetki wybranych kapłanów diecezji katowickiej zaangażowanych w dzieło dobroczynności, w: Sprawiedliwość i miłość społeczna: refleksja interdyscyplinarna w 90-lecie (Archi)diecezji Katowickiej, red. A. WUWER, Katowice 2015, s. 64-76.
 • Martyrologium polskiego duchowieństwa z Zaolzia podczas II wojny światowej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48,1 (2015), s. 61-86.
 • Diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Jana Machy, „Zeszyty Chorzowskie”, red. J. Kurek, t. 16: 2015, s. 196-213.
 • Męstwo w obliczu cierpienia. Górnośląscy męczennicy okresu II wojny światowej, w: Miłosierdzie na peryferiach życia społecznego. 25 lat sympozjów piekarskich, red. A. WUWER, Piekary Śląskie 2016, s. 184-198.
 • Biskup Franciszek Jop na Soborze Watykańskim II, w: Życie i posługa biskupa Franciszka Jopa (1897-1976): w 40. rocznicę śmierci pasterza diecezji opolskiej, red. P. GÓRECKI, Opole 2016, s. 167-186.
 • Watykan i Paweł VI wobec Milenium Chrztu Polski (w relacji ambasadora Kazimierza Papée), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 49,2 (2016), s. 371-389.
 • Geneza i historia Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 50,2 (2017), s. 229-249.
 • Zagadnienia dotyczące historii Kościoła na Śląsku na łamach „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” (1968-2016), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 50,2 (2017), s. 334-347.
 • Pielgrzym – duszpasterz – profesor. Ks. Jan Górecki (1944-2017), w: "Kościół w Polsce. Dzieje i kultura", t. XVII, red. J. Walkusz, Lublin 2018, s. 455-466.
 • Arcybiskup Józef Gawlina wobec polskiej młodzieży na emigracji, „Łódzkie Studia Teologiczne” 27 (2018) 4, s. 75-94.
 • Achilles Ratti i jego misja na Śląsku, w: Korfanty i inni... Rok 1918 na Górnym Śląsku, pod red. J. Myszora przy współudziale H. Olszara, Katowice 2018, s. 225-244.
 • L’episcopato polacco e la difesa degli ebrei, w: La Chiesa cattolica in Europa centro–orientale di fronte al Nazionalsocialismo 1933–1945, red. J. MIKRUT, Roma 2019, s. 741–762.
 • Zakorzeniony w kulturze Śląska i zafascynowany dziejami Kościoła na Kresach Wschodnich. Życie i działalność naukowa ks. prof. Józefa Krętosza (1949–2018), w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. XVIII, red. J. WALKUSZ, Lublin 2019, s. 305–326.
 • Il Terzo Reich nei confronti della Chiesa in Alta Slesia. Don Jan Macha (1914–1942), martre della caritas cristiana, w: Perseguitati per la fede. Le vittime del Nazionalsocialismo in Europa centro-orientale, red. J. MIKRUT, Verona 2019, s. 797–817.

Hasła biograficzne

w: Słownik Polskich Teologów Katolickich 1994-2003, t. 9, red. J. MANDZIUK, Warszawa 2006:

 • Kempny Roman (1954-2002), duszpasterz archidiecezji katowickiej, redaktor, popularyzator teologii, s. 269-274,
 • Kobylnicki Jan (1908-1996), kanonik honorowy katowickiej kapituły katedralnej, popularyzator teologii, redaktor, s. 291-293,
 • Szczotok Eugeniusz (1935-2000), protonotariusz apostolski archidiecezji katowickiej, redaktor, popularyzator teologii, s. 645-647,
 • Tkocz Stanisław (1931-2003), protonotariusz apostolski archidiecezji katowickiej, redaktor, popularyzator teologii, s. 699-702.

w: Chorzowski słownik biograficzny. Edycja nowa, t. 3, red. Z. KAPAŁA, Chorzów 2011:

w roczniku "Zeszyty Chorzowskie":

w: Zeszyty biograficzne duchowieństwa katolickiego na Śląsku XIX-XX wieku, Zeszyt 1, red. K. KANCLERZ, Katowice 2016:

Recenzje

 • Nieść nadzieję na współczesne areopagi, otaczając troską życie. W Roku św. Pawła Apostoła Narodów, red. naukowa B. BIELA, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice-Piekary Śląskie 2009, ss. 303, "Śląsk" 16 (2010), nr 3, s. 75.
 • Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego, red. nauk. A. BARCIAK, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Urząd Miejski w Zabrzu, Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach. Katowice-Zabrze 2009, ss. 327, "Śląskie Miscellanea", t. 22-23, Katowice 2009-2010, s. 129-132.
 • O szmaragdowości Śląska, „Śląsk” 3 (2010)), s. 75 [recenzja publikacji Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego, red. naukowa Antoni BARCIAK, Katowice-Zabrze 2009].
 • Seria wydawnicza pod tytułem „Świętość Kanonizowana”, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48,1 (2015), s. 242-250.
 • Tragedia górnośląska w miejscowościach podopolskich 1945, red. P. GÓRECKI, Opole 2015 (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku 88), ss. 148 + aneks zdjęciowy ss. 10, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48,2 (2015), s. 504-506.
 • Diari di Achille Ratti, [vol.] I – Visitatore apostolico in Polonia (1918-1919), red. Sergio Pagano i Gianni Venditti, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano 2013, ss. XLI+482+14 (ilustracje), Collectanea Archivi Vaticani 93; [vol.] II – Nunzio apostolico in Polonia (1919-1920), red. Gianni Venditti, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano 2015, ss. XXIII+327+11 (ilustracje), Collectanea Archivi Vaticani 94 – SSHT 50,2 (2017), s. 482-484.

Prace popularyzatorskie

 • 350 lat kultu Matki Bożej w Piekarach Śląskich, w: „Bądźmy świadkami miłości”. Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej, 30 maja 2010, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Katowice 2010, s. 33-37.
 • 25. rocznica sakry biskupiej metropolity górnośląskiego abp. Damiana Zimonia, w: 25-lecie posługi biskupiej Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia metropolity Katowickiego, Katowice 27.06.2010, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Katowice 2010, s. 1-4.
 • Ks. Prałat Marceli Cogiel – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach, w: Biuletyn Katechetyczny. Wydanie okazjonalne, Katowice 2011, s. 13-16.
 • Obraz Matki Boskiej Piekarskiej, w: Przygotowanie do koronacji kopii pierwotnego obrazu Matki Boskiej Piekarskiej w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Katowicach 12 września 2011 r., red. P. KURZELA, Katowice 2011, s. 21-27.
 • W kolejce do nieba…, „Nasza Myśl”, numer specjalny 2011, s. 3–5.
 • Wystąpienie postulatora, „Wiadomości Archidiecezjalne (Katowice) 11 (2013), s. 529–530.
 • Poślubione Oblubieńcowi – życie mniszek w czasach św. Klary, „Śladami Patriarchy” 2 (2012), s. 8–9.
 • Śladami Emila Szramka, "Gazeta Uniwersytecka" 3 (2017), s. 12-13.

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z konferencji „Doktorzy Kościoła”: Kraków, 4 listopada 2014, "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 2014, z. 2, s. 478-485.


Bibliografie podmiotowe - wybrane