Bednarski Damian

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bednarski Damian (1975-)

Bednarski Damian.jpg

Urodził się 29 września 1975 w Rybniku jako syn Bogdana i Małgorzata z d. Pabiś. Ukończył Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Studia ukończył uzyskaniem dyplomu magistra teologii (2000). Napisał pracę pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Myszora. Tytuł dysertacji brzmiał: Ks. Eugeniusz Brzuska (1885-1938) – duszpasterz i działacz społeczno-polityczny. 13 maja 2000 przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze katowickiej z rąk abpa Damiana Zimonia.

Został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii NSPJ w Bieruniu Nowym. Był katechetą w Szkole Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 1 oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Bieruniu. W latach 2001-2003 był słuchaczem Podyplomowego Studium Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył je uzyskaniem stopnia licencjata teologii pastoralnej. Następnie wziął udział w Podyplomowych Studiach Specjalistycznych Teologii (luty 2004 - marzec 2005). W latach 2004-2008 był wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Kobiórze. Pracował też jako katecheta w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze. 1 września 2008 został duszpasterzem akademickim w Centralnym Ośrodku w Katowicach. Przez rok pełnił funkcję archidiecezjalnego duszpasterza akademickiego (2012-2013).

1 kwietnia 2008 na Wydziale Teologicznym w Katowicach obronił pracę doktorską z zakresu historii Kościoła, którą napisał pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Myszora: Bractwa, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej w latach 1945-1989. Od 2007 roku prowadzi ćwiczenia z historii Kościoła Powszechnego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W październiku 2011 został adiunktem w Katedrze (wcześniej Zakładzie) Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest sekretarzem redakcji „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” (od 2013) oraz serii naukowej „Studia do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku” (od 2013). Należy do kolegium redakcyjnego "Zeszytów Biograficznych Duchowieństwa Katolickiego na Śląsku XIX-XX wieku" (od 2016).

25 listopada 2012 został konsultorem Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego w ramach II Synodu Archidiecezji Katowickiej. 7 marca 2013 został mianowany, przez abpa Wiktora Skworca, postulatorem procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy. 20 czerwca 2013 został członkiem Zespołu Opiniującego Alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. We wrześniu 2013 roku został rezydentem w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym. W listopadzie 2015 roku mianowany postulatorem rzymskim w procesie beatyfikacyjnym ks. J. Machy. W marcu 2016 roku zamieszkał w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie. 14 stycznia 2020 roku odbyło się zebranie członków Rady Instytutu Nauk Teologicznych, podczas którego została podjęta uchwała o nadaniu mu stopnia doktora habilitowanego. Podstawę do jej przyjęcia dała decyzja komisji habilitacyjnej, która zweryfikowała dorobek habilitanta i zrecenzowała przedstawioną przez niego monografię „Biskup Józef Gawlina wobec Polaków na emigracji”.

Bibliografia

Biogram, w: J. Walkusz, Sekcja Historii Kościoła w Polsce 1964-2014, Pelplin 2016, s. 125-126; Informacje przekazane przez ks. D. Bednarskiego.