Życie religijno - moralne

Z e-ncyklopedia
Wersja z dnia 22:37, 11 mar 2021 autorstwa Mira (dyskusja | edycje) (dr)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
 • Köhler Joachim, Wspólnoty życia duchowego i ruchy religijne w diecezji wrocławskiej, [w:] Dziedzictwo i posłannictwo śląskiego Kościoła. 1000 lat diecezji wrocławskiej, hrsg. von W. Koenig, red. M. Hirschfeld, M. Trautmann, Dülmen 2001, Mendel. 99-126.
 • Bendel Rainer, Historia pobożności i życia duchowego w diecezji wrocławskiej, [w:] Dziedzictwo i posłannictwo śląskiego Kościoła. 1000 lat diecezji wrocławskiej, hrsg. von W. Koenig, red. M. Hirschfeld, M. Trautmann, Duelmen 2001, s. 127-148.
 • Wąs Gabriela, Obraz Corona Beatissime Virginis Mariae jako dokument duchowości franciszkanów śląskich XV w., Studia i Materiały z Dziejów Śląska 20 (1992), s. 26-36
 • Zygmunt Jarosław, Życie i działalność apostolska Ignacego Buły (1886 - 1972), Katowice 2002, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Sładek Rufin, Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej według tygodnika „Monika” (1876-1880), SSHT 15 (1982), s. 103-123.
 • Skowronek Ludwik, Weg zum Himmel, Ratibor [1908].
 • Socha Irena, Modlitewniki dla dzieci i młodzieży na Śląsku do 1922 roku, [w:] Obieg książki i prasy a wielokulturowość regionu, red. K. Heska – Kwaśniewicz, Katowice 1999, s. 43-55.
 • Grimm Emanuel, Siedemdziesięciopięciolecie pierwszej polskiej książki do nabożeństwa na Ziemi Cieszyńskiej. („Praca codzienna” ks. Ant. Janusza), RTPN 3 (1931), s. 148-159.
 • Bendel Rainer, Aufklärung und religiöses Leben in Schlesien, [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 2, hrsg. von J. Köhler, R. Bendel, Münster - Hamburg -London 2002, s. 577-614.
 • Dziurok Adam, Postawy moralne ludności powiatu rybnickiego w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, SSHT 30 (1997), s. 273-276.
 • Dziurok Adam, Życie religijno - moralne w powiecie rybnickim w czasie II wojny światowej, Warszawa 1995, mps Biblioteka UKSW.
 • Kiełbasa Jerzy, Życie religijne w parafii Św. Michała Archanioła w Ornontowicach (1922-1990), Wrocław, 2000, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Korzeniowska Wiesława, Życie religijne wsi górnośląskiej w XIX wieku, [w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 267–277.
 • Kossakowska-Jarosz Krystyna, Moralne powinności i komercyjne kicze. Śląski spór o cmentarze na przełomie XIX i XX wieku, Annales Silesiae 24 (1994), s. 99-108.
 • Krzyżanowski Lech, Życie religijne w polskiej części Górnego Śląska i w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie międzywojennym. [w:] Śląsko-zagłębiowskie konfrontacje historyczne (XIX-XX wieku), red. M. W. Wanatowicz, Katowice 1999, s. 53-78.
 • Kwak Jan, Formy spędzenia wolnego czasu przez mieszkańców Chorzowa (Królewskiej Huty) w XIX wieku, [w:] Kultura i obyczajowość mieszkańców Chorzowa w XIX i XX wieku, red. J. Kurek, Chorzów 2001, s. 25-40.
 • Makosz Piotr, Zasadnicze problemy religijno-społeczne w czasopiśmie „Głos z nad Brynicy” w latach 1925-1926, Katowice 1995, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Meyer Dietrich, Der Pietismus und die katholische Kirche in Schlesien, [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 1, hrsg. von J. Köhler, R. Bendel, Münster-Hamburg-London 2002, s. 557-576.
 • Musialik Wanda, Świętokradztwa na Górnym Śląsku na przykładzie polskiej prasy z górnośląskiego obszaru plebiscytowego, SSHT 31 (1998), s. 405-417.
 • Myszor Jerzy, Wpływ Kościoła katolickiego na postawy społeczeństwa na Górnym Śląsku w okresie okupacji hitlerowskiej, [w:] Górny Śląsk i Górnoślązacy w II wojnie światowej, red. W. Wrzesiński, Bytom 1997, s. 65-84.
 • Myszor Jerzy, Życie religijno - moralne w dekanacie pszczyńskim w końcu XIX i na początku XX wieku, ŚSHT 11 (1978) s. 265-284.
 • Rusek Halina, Wzory religijności w polskich rodzinach na Zaolziu, [w:] Die konfessionellen Verhältnisse im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart [...], hrsg. von P. Chmiel und J. Drabina, Ratingen 2000, s. 309-320.
 • Sobeczko Helmut Jan, Specyfika życia religijnego parafii górnośląskich, STHSO 17 (1997), s. 143-159.
 • Suchoń Andrzej, Stan etosu pracy górnika śląskiego w okresie rządów totalitarnych, SSHT 25/26 (1992-93), s. 99-119.
 • Szweda Krzysztof, Wybrane zagadnienia społeczno-religijne i patriotyczne na łamach czasopisma „Gwiazdka Piekarska” (1888-1900), Katowice 1997, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Świątkiewicz Wojciech, Praktyki religijne jako wyraz żywotności religijnej parafii (na przykładzie parafii św. Barbary w Chorzowie), [w:] Z dziejów parafii św. Barbary w Chorzowie, red. J. Myszor, Chorzów 1998, s. 78-101.
 • Świątkiewicz Wojciech, Praktyki religijne w parafii bogucickiej. Studium socjologiczne [w:] Parafia Bogucicka. Księga jubileuszowa, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 290- 309.
 • Świątkiewicz Wojciech, Religijność wobec zmieniającego się modelu kultury, [w:] Religijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku., red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1998, s. 59-73.
 • Świątkiewicz Wojciech, Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsku, Katowice - Wrocław 1997. [XIX i XX wiek]
 • Świder Henryk, Kształtowanie świadomości eucharystycznej oparciu o dekret Piusa X z 1905 roku „O częstej i codziennej komunii świętej w parafii Kamień w latach 1945-1972, Kraków 1974, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Wanatowicz Maria Wanda, Obraz rodziny górnośląskiej w oczach przybyszy, Zeszyty Chorzowskie 2 (1997), s. 196-212.
 • Worbs Krystian, „Droga do nieba” ks. Ludwika Skowronka - modlitewnik powstały w Bogucicach, [w:] Parafia Bogucicka. Księga jubileuszowa, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 152-168.
 • Zimoń Damian, Uczestnictwo wiernych we Mszy św. w duchu liturgii na ziemiach polskich w XIX wieku, SSHT 11 (1978), s. 75-109.
 • Zimoń Damian, Uczestnictwo wiernych we Mszy św. w ujęciu tradycyjnym na ziemiach polskich w XIX wieku w świetle modlitewników i podręczników, SSHT 9 (1976), s. 135-164.


Życie religijno - moralne