Św. Joachim

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Św. Joachim

JoachimAnne1.jpg
św. Joachim i św. Anna, mal. Giotto

O życiu świętego Joachima nie wiadomo zbyt wiele. Jedyne informacje na temat jego życia znajdują się w apokryfach: Ewangelii Jakubowej, Ewangelii Pseudo–Mateusza oraz Księdze Narodzenia Maryi. Apokryfy nie są wiarygodnym źródłem informacji, dlatego zawarte w nich treści nie można uznać za źródła historyczne w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie należy jednak wysuwać wniosku, że wszystkie informacje tam zawarte są niezgodne z prawdą. Być może niektóre wydarzenia są autentyczne.

Według wspomnianych apokryfów święty Joachim pochodził z Galilei. Wychował się w bogatej rodzinie. Jego żoną była święta Anna. Joachim był już starym człowiekiem, jednak bardzo pragnął zostać ojcem. W tym celu udał się na pustkowie gdzie przez czterdzieści dni pościł, błagając Boga o miłosierdzie nad nim i dar dziecka. Wtedy jego błagania zostały wysłuchane. Ukazał mu się anioł, który przekazał mu radosną wieść, że jego żona urodzi dziecko, które będzie radością dla ludzi na całym świecie. Po urodzeniu się córki dano jej na imię Maryja. Joachim zmarł, gddy Maryja była jeszcze dziewczynką.

Kult świętego Joachima rozwinął się na przełomie IV i V wieku. W Jerozolimie wybudowano kościół przy sadzawce Betesda pod wezwaniem św. Joachima i Anny. Kościół ten istnieje do dzisiaj. W późniejszych wiekach jednak kult św. Joachima powoli zanikał. W archidiecezji katowickiej nie ma kościoła pod wezwaniem św. Joachima, bardziej czczona jest jego żona, św. Anna. W Polsce natomiast znajduje się kilka kościołów pod jego wezwaniem między innymi w Sosnowcu. Częściej spotykamy się z kościołami pod wezwaniem obojga rodziców Maryi, świętych Joachima i Anny.

W pierwszych wiekach święto rodziców Maryi obchodzono na Wschodzie. W X wieku papież Urban VI wprowadził je również na Zachodzie. W 1552 roku papież Juliusz II rozszerzył je na cały Kościół. W 1911 roku papież Pius X wprowadził osobny dzień święta św. Joachima, podnosząc je do rangi świąt Apostołów.

  • Najnowsza reforma kalendarza liturgicznego ponownie złączyła wspomnienia św. Joachima i Anny, ustalając je na dzień 26 lipca jako wspomnienie obowiązkowe.

Bibliografia

Wincenty Zalewski, Święci na każdy dzień, Łódź 1982.