Śląski Sacrosong

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

W 1981 roku z inicjatywy i na polecenie bpa katowickiego Herberta Bednorza Duszpasterstwo Akademickie przy współpracy Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Katowicach zajęło się organizacją Śląskiego Sacrosongu, który w swoim założeniu miał ożywić działalność zespołów młodzieżowych upowszechniających nowe piosenki religijne.

Śląski Sacrosong był spadkobiercą i kontynuatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej. Od początku istnienia kierował nim z polecenia bpa H. Bednorza ks. Stanisław Puchała – duszpasterz akademicki. Koncert ten przebiegał w dwóch etapach: eliminacje i koncert laureatów. Jako miejsca do przeprowadzenia eliminacji wybrane zostały trzy miejsca w diecezji, zaś koncert laureatów miał odbyć się w Katowicach. Przewodniczącym jury został ks. Stanisław Sierla (1981-1984). Do grona jurorów należeli również: ks. Antoni Reginek, który do 1984 był członkiem jury, a od 1985 roku powierzono mu funkcję przewodniczącego, ks. lic. Stanisław Puchała, ks. Artur Stopka, ks. Wiktor Sopora, prof. Michalina Growiec - dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach, kompozytorzy Zenon Kowalowski i Aleksander Lasoń oraz muzykolodzy i filologowie. Patronat nad Festiwalem objął bp Herbert Bednorz, który ufundował Puchar Przechodni z węgla jako nagrodę specjalną dla najlepszego zespołu. Przewidziano również symboliczne nagrody dla najlepszych wykonawców oraz drobne pamiątki dla wszystkich uczestników.

W latach 1981-1990 odbyło się 36 koncertów Śląskiego Sacrosongu, w tym 25 koncertów eliminacyjnych, 10 koncertów laureatów i koncert okolicznościowy w 1990 roku z okazji jubileuszu dziesięciolecia. We wszystkich koncertach konkursowych wzięło udział ok. 200 solistów, duetów, zespołów, chórków, scholi. Najwierniejszymi uczestnikami i organizatorami byli klerycy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, którzy co roku zespołowo bądź solowo brali udział w tym przedsięwzięciu. W dziesięcioletniej historii Śląskiego Sakrosongu koncert prowadzili: Maciej Bernacki, Piotr Brząkalik, Marek Jastrzębski, Jolanta Jędrzejewska, Anna Kapołka, Jacek Kopocz, Zofia Pindur, Ewa Siejka, Anna Stachnik, Anna Wieczorek.

Poziom artystyczny wykonawców i wartość prezentowanych przez nich utworów były dość zróżnicowane. O ile przez pięć pierwszych lat trwania festiwalu jury nie miało kłopotu z przyznaniem pierwszej nagrody, o tyle w szóstym roku jury nie przyznało pierwszej nagrody, motywując swoją decyzję „brakiem zrozumienia sakralnego wykonywanych piosenek religijnych”. W poczuciu odpowiedzialności za poziom propagowanych piosenek religijnych organizatorzy Sacrosongu zorganizowali w 1987 roku w Nałęczowie dwutygodniowe warsztaty muzyczne, w których wzięli udział znani twórcy i wykonawcy. Miały one formę dokształcania muzycznego w połączeniu z rekolekcjami, a uczestniczyło w nich ok. 20 członków różnych zespołów. Organizatorami warsztatów byli ks. Kazimierz Bartosik i ks. Stanisław Puchała. Podobne warsztaty muzyczne zostały zorganizowane w parafii Połomia.

Koncerty laureatów odbywały się w następujących kościołach: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w latach 1982, 1983, 1985-1990, w Kościele Akademickim w 1981 roku i w katedrze Chrystusa Króla w 1984 roku. Z okazji jubileuszu dziesięciolecia Śląskiego Sacrosongu odbył się 17 listopada 1990 jubileuszowy koncert w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Przypomniane zostały najlepsze piosenki i wystąpili najlepsi wykonawcy związani przez lata z festiwalem. Byli wśród nim m.in. Katarzyna Biel z Katowic, ks. Grzegorz Kusze z Tychów, Jerzy Moskała z Łazisk Górnych, duet: Mariusz i Rysiek z Chorzowa Batorego, zespoły: „Armentium Dei” z Bytkowa, „Blask” z Orzesza, „Bożopiejki”z Mikołowa, „Gaudium et Spes”z Rybnika, „Granum” z Żor, I’m”z Siemianowic, „Lux in tenebris” z Piekar Śląskich Józefinki, „Spes” z Rudy Śląskiej oraz zespół Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

  • 1981 — I miejsce — „Zespół Franka", Duszpasterstwo Akademickie, Katowice
  • 1982 — wprowadzono podział na trzy kategorie: soliści: I miejsce — Grzegorz Kusze, Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne; duety: I miejsce — Ela i Jerzy z Łazisk Górnych; zespoły: I miejsce — „Zespół Franka", Duszpasterstwo Akademickie, Katowice (zespół postanowił przekazać go zespołowi „Gaudium et Spes" z Rybnika, który zajął drugie miejsce ex aequo z zespołem muzycznym Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach)
  • 1983 — I miejsce — zespół „I'm" z Siemianowic
  • 1984 — soliści: I miejsce — Jolanta Habryka z Katowice-Dębu; zespoły dziecięce: I miejsce — zespół „Nieście chwałę" z Niewiadomia; zespoły wokalno-instrumentalne: I miejsce — zespół „Przemienienie" z Katowic.
  • 1985 — I miejsce — zespół muzyczny Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.
  • 1986 — soliści: I miejsca nie przyznano; II miejsce — ex aequo Anna Perek z Katowic i Joanna Smusz z Biertułtów; zespoły: I miejsca nie przyznano; II miejsce — ex aequo „Bożopiejki" z Mikołowa i „Zgoda" ze Świętochłowic
  • 1987 — soliści: I miejsce — Iwona Białek z Mikołowa; zespoły: I miejsce — „Bożopiejki" z Mikołowa.
  • 1988 — I miejsce — ex aequo „Granum" z Żor, „Spes" z Rudy Śl. i „Effeta" z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Puchar Przechodni i specjalne wyróżnienie za bogatą instrumentację i aranżację — zespół „Przemienienie" z Katowic.
  • 1989 — I miejsce — schola parafii św. Mikołaja z Lublińca. Puchar Przechodni otrzymał zespół „Granum" z Żor.
  • 1990 — I miejsce — zespół „Lux in tenebris" z Piekar Śl.-Józefki. Wyróżnienia: solista Artur Głowacki z Chełmu Śląskiego, zespół „Ariel" z Lublińca, zespół „Ecclesia" z Katowic, zespół „Giocondo" z Mysłowic i schola parafii św. Ap. Piotra i Pawła z Katowic

Bibliografia

B. Mazurczyk, Śląski Sacrosong w latach 1981-1990 i jego znaczenie w pielęgnowaniu piosenki religijnej Katowice 1991, praca mgr mps. w Bibliotece WTL w Katowicach; Tenże, Śląski Sakrosong, ŚSHT 27/28 (1994-95), s. 416-424.