Łomozik Józef

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Łomozik Józef (1867-1937), proboszcz w Grodźcu

Urodził się 29 października 1867 w Cieszynie w rodzinie szewca Antoniego i Marii z d. Kaletta. Po ukończeniu szkoły elementarnej uczył się w gimnazjum w Cieszynie, gdzie w 1887 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia na Cesarsko-Królewskim Fakultecie Teologicznym w Ołomuńcu. Święcenia kapłańskie przyjął 6 lipca 1891 w Ołomuńcu.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach i Podwyższenia Krzyża Świętego we Frysztacie. Ponieważ proboszcz frysztacki ks. prał. Karol Hudziec był równocześnie wikariuszem generalnym dla Śląska Cieszyńskiego, ks. Łomozik praktycznie administrował parafią jako jej samodzielny duszpasterz.

24 listopada 1898 został mianowany proboszczem w nowo utworzonej parafii św. Jadwigi w Dąbrowie. Ze względu na panującą wówczas sytuację społeczną, w 1906 roku został mianowany proboszczem w parafii św. Bartłomieja w Grodźcu. Tam w 1910 roku wybudował nowy kościół parafialny. 5 maja 1906 otrzymał nominację na proboszcza ofiarowując na ten cel wszystkie swoje oszczędności. W uznaniu zasług bp A. Lisiecki mianował go radcą duchownym. Ks. Łomozik był ponadto wicedziekanem dekanatu skoczowskiego oraz wizytatorem nauki religii dla szkół powszechnych w Pierśćcu, Górkach Wielkich i Brennej. W 1925 roku wybudował jeszcze jeden kościół - filialny - w Bierach.

We wrześniu 1931 roku ze względu na zły stan zdrowia przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Ustroniu. Przed śmiercią przeznaczył wszystko, co posiadał na cele charytatywne i kościelne. Zmarł 4 kwietnia 1937 w Ustroniu. Został pochowany w Grodźcu. Uroczystościom pogrzebowym w Grodźcu przewodniczył ks. inf. Wilhelm Kasperlik.

Bibliografia:

AAKat, Akta personalne ks. Józefa Łomozika; Schematismus 1906-1908; WD 1931, nr 9, s. 110; Nekrolog, WD 1937, nr 4, s. 173.