Zymela Jan

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zymela Jan MSF (1909-1996), duszpasterz w USA

Urodził się 4 maja 1909 w Bytomiu-Łagiewnikach w rodzinie Michała i Marii z d. Rak. 14 sierpnia 1930 rozpoczął kanoniczny nowicjat, a 15 sierpnia 1931 złożył pierwszą profesję zakonną. Śluby wieczyste złożył tego samego dnia w 1934 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 1937. Prawdopodobnie do 1943 roku przebywał na terenie Polski, a następnie trafił do Niemiec, będąc zapewne wcielonym do armii niemieckiej. Po wojnie przebywał przez kilka lat w Niemczech w Bad-Harzburg (m.in. w diecezji frankfurckiej), gdzie podjęto decyzję, iż do Polski nie powróci. Następnie wyjechał do USA z innymi misjonarzami Świętej Rodziny.

W 1951 roku przebywał w New Braunfels, a od 1954 roku w domu misyjnym Zgromadzenia w Corpus Christi w Teksasie. Po pięciu latach pracy został przeniesiony do St. Louis, gdzie pełnił funkcję kapelana w domu starców. W 1959 roku został wikarym w parafii w Seguin w Teksasie, a od kwietnia 1963 pracował w Harligen pełniąc zwłaszcza obowiązki duszpasterza ludności meksykańskiej oraz asystenta przełożonego domu w Corpus Christi. Praca w Harligen trwała krótko, gdyż ze względu na brak kapłanów został przeniesiony do parafii w Donna, prowadzonej przez Zgromadzenie Świętej Rodziny. Pomagał jednak nadal proboszczowi w Harligen, ks. Grzeniowi, dojeżdżając w niedziele w celu odprawienia Mszy św. Od 1 września 1965 został proboszczem w Odem w Teksasie duszpasterzując zwłaszcza wśród Meksykanów (ok. 400 rodzin) i mając dodatkowy kościół filialny. W 1971 roku poważnie zachorował co zakończyło się hospitalizacją. W 1974 roku chciał przejść na emeryturę i przenieść się do Corpus Christi z zamiarem pomocy w duszpasterstwie. Nie wiadomo po jakim czasie jego prośba o przejście na emeryturę została rozpatrzona, niemniej w latach 80. XX wieku już mieszkał w Corpus Christi. W kwietniu 1987 roku, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, został przeniesiony do Padua House w San Antonio.

Pomimo wieloletniego życia i pracy na emigracji ks. Zymela wciąż utrzymywał kontakty z Polską Prowincją MSF, wysyłał informacje o wydarzeniach światowych do ojczyzny, pomagał również materialnie przez zbieranie intencji mszalnych, z których stypendia przesyłał do Polski. Starszym i schorowanym współbraciom posyłał leki i czynnie wspierał misje Zgromadzenia w Indonezji. Pomimo ograniczeń udało się mu dwukrotnie przyjechać do Polski, w tym w 1966 roku mógł zobaczyć się ze swoją matką, która zmarła w następnym roku.

Zmarł 12 lipca 1996 w Padua House mając 87 lat. Został pochowany na cmentarzu w San Antonio.

Bibliografia

Materiał udostępniony dzięki uprzejmości ks. Bogdana Mikruta MSF na podstawie zbiorów Archiwum Kurii Prowincjalnej Zgromadzenia Świętej Rodziny w Poznaniu, t. XIII – 8 1951-65 oraz Archiwum Generalnego Zgromadzenia Świętej Rodziny w Rzymie.