Zygmunt Wojciech

Z e-ncyklopedia

Zygmunt Wojciech (1942-2021), proboszcz w Porębie

Wojciech Zygmunt.jpg

Urodził się 6 czerwca 1942 w Wirku, w rodzinie Jana i Teresy z domu Wrzeciono. Ojciec pracował jako monter na kopalni „Wujek” w Katowicach - Brynowie. Miał dwie siostry: Teresę i Annę. Był ministrantem gorliwie przystępującym do sakramentów świętych. O kapłaństwie myślał od klasy siódmej. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej - Wirku. Był bardzo dobrym uczniem, pilnym w nauce i pracowitym. Odznaczał się opanowaniem i skromnością, szlachetnością i dobrocią oraz pogodnym usposobieniem, zapisał katecheta ks. Stanisław Bista. W 1959 roku otrzymał świadectwo dojrzałości i zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Podczas formacji seminaryjnej w latach 1962-1964 odbywał służbę wojskową jako artylerzysta w Sulechowie. Święcenia diakonatu otrzymał 27 marca 1966 roku. Święceń kapłańskich udzielił mu 5 czerwca 1966 w Katowicach bp Herbert Bednorz.

Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie (1966-1970). Następnie pracował w parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach (1970-1973). W 1973 roku został mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Akademickim w Katowicach w miejsce ks. Franciszka Otremby oraz pracownikiem Referatu Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej. Rok później został zastępcą Gospodarza Synodu Diecezji Katowickiej. Od 1976 roku był Rekolekcjonistą Diecezjalnym w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach, a od 1979 roku także w Panewnikach. Tytuł magistra teologii w zakresie socjologii religii uzyskał w 1976 roku na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie pracy zatytułowanej: Budżet czasu wolnego rodziców i jego funkcja religijna i wychowawcza. Rozpoczął kurs doktorancki i seminarium z teologii praktycznej u ks. prof. Andrzeja Zuberbiera w Warszawie. Od 1981 był Diecezjalnym Duszpasterzem Nauczycieli i Wychowawców.

W maju 1983 roku został mianowany wikariuszem-ekonomem, a w sierpniu tegoż roku proboszczem nowo erygowanej parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Porębie. W tym samym roku otrzymał nominację na Diecezjalnego Duszpasterza Kapłanów (1983-1992). W 1984 roku został kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Katowickiej. Bp Damian Zimoń powołał go do Rady Kapłańskiej Diecezji Katowickiej, w której powierzył mu funkcję sekretarza (1986-1996). Był Dekanalnym Duszpasterzem Rodzin oraz Ojcem Duchownym Księży Dekanatu Pszczyna. Przez kilkanaście lat był katechetą w Technikum Rolniczym w Pszczynie, uczył także religii w szkole podstawowej i przedszkolu w Porębie. W lipcu 2008 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Studzionce.

Zmarł 11 marca 2021 w 78 roku życia i w 55 roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 16 marca w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Porębie. Liturgii pogrzebowej przewodniczył bp Marek Szkudło.

Bibliografia

ks. Jakub Kania, Nekrolog ks. W. Zygmunta, Kuria Metropolitalna w Katowicach.