Związek Misyjny Duchowieństwa

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

4 kwietnia 1926 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary wydała dekret zatwierdzający statut Związku Misyjnego Duchowieństwa. W oparciu o ten dokument powstał w 1927 roku w diecezji katowickiej Związek Misyjny Duchowieństwa . Jego pomysłodawcą był bp Arkadiusz Lisiecki, który powołał dyrektora, skarbnika oraz sekretarza Związku.

Związek Misyjny Duchowieństwa miał na celu niesienie pomocy księżom i klerykom zainteresowanym misjami, misyjnym kołom akademickim oraz wspieranie materialne misji zagranicznych. Środkami do realizacji celów były m.in.: krzewienie ducha misyjnego wśród kleru i świeckich, organizowanie konferencji i zjazdów misyjnych, poznawanie misji i ich potrzeb, budzenie powołań misyjnych w rodzinach oraz propagowanie dzieł misyjnych w parafiach.

Pierwszym dyrektorem ZMD został ks. Stanisław Maśliński. W 1937 roku powstała Rada Związku, na czele której stanął ks. Stefan Szwajnoch. Biskupi zachęcali do członkostwa w ZMD; w szczytowym okresie należało do niego 50% duchowieństwa. Poza członkami czasowymi, do Związku należeli członkowie dożywotni, których w 1937 roku było 26. ZMD w latach 1927-1935 zgromadził na cele misyjne ok. 8,5 tys. zł.

Bibliografia

J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice, 1999; H. Olszar, Duchowieństwo katolickie Diecezji Śląskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice, 2007.